Wet Dierenwelzijn bij samenleving, ook bij politie, vaak onbekend

“En er stopt niemand wanneer een dier is aangereden”

Sandra van der Linden, beheerder van het dierenasiel, zegt dat over het algemeen de dierenverzorging in Suriname wisselend is. Er is een grote groep dierenliefhebbers en er is een groep die nauwelijks naar hun dieren omkijkt, bij deze groep blijven de dieren aan de ketting. Naast honden houden mensen katten, maar ook illegale dieren, zoals bepaalde apensoorten en luiaards.

De Dierenbescherming is er in principe voor zwerfdieren in medische nood. “We zijn er voor de straat en zwerfdieren die geen eigenaren hebben, en die gewond raken, bijvoorbeeld door aanrijdingen, vechtpartijen of doordat mensen opzettelijk leed toebrengen door verwondingen toe te brengen aan de dieren.”

Diervoeding

Van der Linden merkt op, dat de laatste tijd ook een nieuwe trend opvalt. “We krijgen heel veel meldingen van mensen die bij hun verhuizing de huisdieren achterlaten. Hierdoor blijven de dieren achter zonder eten en drinken.” Een andere groep zijn de dieren die gedumpt worden. Dit gebeurt voor de deur van het dierenasiel, of langs de weg of op percelen van mensen waarin dan dozen met pups en kittens worden achtergelaten.

“De voornaamste reden waarom mensen de dieren achterlaten is vanwege het feit dat op het nieuwe adres geen dieren welkom zijn. De andere groep mensen die dieren dumpen doet dit vanwege financieel economische redenen, omdat dierenvoeding te duur is geworden. Samen met andere organisaties, zoals de Henk Abrahams Stichting, waarin Cynthia Ashruf actief is en zich al jaren inzet voor dieren, wordt aandacht voor de kosten van diervoeding gevraagd. “Ashruf probeert al heel lang om diervoeding op een lijst te krijgen om geen importkosten hiervoor te betalen zodat de prijzen iets omlaag kunnen, maar de regering werkt daar gewoon niet aan mee, en je ziet dat de voeding van de dieren duurder wordt.”

Donaties

De dieren die gewond zijn geraakt krijgen een behandeling in het asiel zodat ze weer gezond worden. “Dan worden ze gevaccineerd en gesteriliseerd waarna ze worden aangeboden voor adoptie. Voor de dieren wordt dan een kleine bijdrage betaald voor de gemaakte kosten waarna het dier naar huis mag worden meegenomen”, licht Van der Linden toe. Zij geeft ook aan, dat het aantal mensen die een dier willen adopteren afneemt. “Het is hetzelfde met donaties, wij moeten het voornamelijk hebben van donaties van particulieren en bedrijven alleen zie je de donaties teruglopen.”

Voorlichting

Overwegend belanden de straathonden in het asiel. De rashonden vindt je over het algemeen niet op straat en belanden ook slechts af en toe in het asiel. “De voorlichting hoe met dieren om te gaan draait momenteel op een iets lager pitje, door Covid-19 waren de mogelijkheden om scholen te bezoeken beperkt”, aldus Van der Linden. Zij merkt op, dat ondertussen de draad weer wordt opgepakt doordat er weer eigen filmpjes worden geplaatst op de Facebookpagina en men betrokken is bij   radioprogramma’s. De Dierenbescherming beschikt over een dierenambulance en een crematorium. De ambulance wordt ingezet om dieren op te halen. Het crematorium kan door iedereen worden gebruikt die een dier wil laten cremeren.

Van der Linden noemt het een kwalijke zaak, dat bij het aanrijdingen van dieren deze hulpeloos worden achtergelaten en de aanrijder dan doorrijdt. “En er stopt niemand wanneer een dier is aangereden. Soms stopt men om het dier aan de kant te leggen, maar verder doet men er niets mee. Op die manier lijden de dieren enkele dagen”, benadrukt zij, terwijl zij in een adem opmerkt dat er op een kleine groep na, nog niet gezegd kan worden dat Suriname vol zit met dierenliefhebbers. Daar blijkt meer educatie voor nodig te zijn. “Alleen is er ook een taak voor de politie weggelegd”, laat de beheerder van het dierenasiel weten.

Wet Dierenwelzijn en de politie

Van der Linden wijst op de ‘Wet Dierenwelzijn’ die er bestaat vanaf 2017. “Het vervelende is dat agenten vaak daarvan niet op de hoogte zijn en binnen de politie zijn er ook geen handelingsprotocollen gemaakt naar aanleiding van de Wet Dierenwelzijn. De politie weet vaak niet wat ze moet doen en vindt het vaak ook niet haar taak. Daar ligt een groot stuk winst, want wij krijgen vaak meldingen van dierenmishandeling en dat is een taak voor de politie. Wij van de Dierenbescherming mogen niet zomaar een erf betreden. De politie mag dat wel”, verduidelijkt Van der Linden tot slot.

De Dierenbescherming is bereikbaar via het WhatsApp-nummer 8827127.

RB

error: Kopiëren mag niet!