Voorgestelde BTW-tarief teruggebracht naar 10%

Financiën-minister Armand Achaibersing heeft het voorgestelde BTW-tarief teruggebracht naar 10%. Eerder tijdens de debatten rond de invoering van Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) had hij voorgesteld het tarief van 15% naar 11,5% te brengen. Een BTW-tarief van 5% zoals voorgesteld door het bedrijfsleven en de vakbeweging, alsook ook door de NDP-fractie is voor de minister een “no deal”. Met een tarief van 5% zal de regering de gestelde beleidsdoelen niet halen.

Bij het BTW-tarief van 10% zullen de inflatoire effecten minimaal zijn, namelijk 1%. Die minimale inflatoire effecten zullen snel na de invoering van BRW wegebben. Naast het voorstel voor het terugbrengen van het BTW-tarief heeft hij andere wetsinhoudelijke wijzigingen voorgesteld. Zo zal bij de import van grondstoffen door producenten geen BTW worden geheven. Ook ondernemers in de landbouw zullen in aanmerking komen voor aftrek van bedrijfsmatig gemaakte kosten in verband met BTW. Lokale producten die voor export bestemd zijn vallen onder het nul-tarief. Hiermee wordt beoogd de export te stimuleren.

10% is het laagste tarief in de regio

Minister Achaibersing benadrukte vrijdagmiddag 26 augustus in de Nationale Assemblee, dat BTW een verbruiksbelasting is. De invoering ervan per 1 januari 2023 komt in de plaats van de huidige omzetbelasting (OB). Het OB tarief is 12%. 

De invoering van BTW is bedoeld om gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren. Het moet meer inkomsten voor de overheid opbrengen en de financiering mogelijk maken van compenserende maatregelen voor de samenleving. 

Het 5% tarief zoals onder andere door het bedrijfsleven en de vakbeweging voorgesteld wordt met uitzondering van één land, nergens in de wereld gehanteerd. In de regio bedraagt het laagste BTW-tarief 10% en oplopend tot 17,5%. Dat brengt het gemiddelde tarief in de regio op 15%.

Eerder tijdens de debatten in het parlement gaf de minister aan, dat bij een BTW-tarief van 10% de opbrengsten voor de overheid zou uitkomen op 7% van het BBP. Tijdens de discussie vrijdagmiddag in het parlement wilden diverse Assembleeleden de onderbouwing zien op basis waarvan de minister op het tarief van 10% komt. Men wilde weten wat de opbrengsten voor de overheid zullen zijn.  

Uitdagingen enorm

Minister Achaibersing onderkent, dat de uitvoering van de wet BTW enorme uitdagingen met zich mee brengt. Het is inderdaad een zorgpunt, maar dat moet volgens hem juist motiverend werken. Het is van belang om een ieder aan boord te krijgen en ze te motiveren. Uit onder andere Nederland zijn deskundigen binnen gehaald om te assisteren en lokaal zijn ook deskundigen ingehuurd. 

Het pleidooi vanuit het parlement om de medewerkers van de Belastingdienst een betere waardering te geven ziet de minister als een belangrijke steun in de rug om het nodige gedaan te krijgen. De voorbereidingen op het stuk van ICT zijn volgens hem op schema. Aan de huisvesting wordt gewerkt. Het nodige budget daarvoor is reeds beschikbaar. De campagne voor voorlichting en educatie is reeds opgestart en zal geïntensiveerd worden. Met de districtscommissarissen is er een goede afstemmen en er zullen op diverse plekken kiosken worden geplaatst. 

De debatten in het parlement worden volgende week dinsdag voortgezet. De invoering van BTW staat tijdens de discussie niet ter discussie. De debatten concentreren zich voornamelijk rond technisch inhoudelijke zaken van de wet. Het tarief blijft nog een heet hangijzer, omdat enkele Assembleeleden nog steeds van mening zijn dat het tarief lager moet. Vandaar dat zij om een onderbouwing van de minister vragen.

SS

error: Kopiëren mag niet!