“Doorgestroomd” met een bar slecht rapport; wat nu in het volgende leerjaar?

Op donderdag 18 augustus is de najaarsvakantie ingegaan voor de leerlingen van de basisschool en het voj-onderwijs. De schooldeuren sluiten voor anderhalve maand. Hé, hé vakantie! Vanwege de “doorstroomregeling” zijn alle leerlingen van de basisschool naar een volgend leerjaar. De burger ziet bar slechte rapporten via sociale media voorbij trekken waarbij je je afvraagt of deze leerlingen het schooljaar 2022-2023 gemotiveerd zullen zijn en de hamvraag is: wat staat de leerkracht van het volgende leerjaar te wachten als je een tal leerlingen met een bar slecht resultaat toegeschoven krijgt. 

Wat het ministerie, zich moet realiseren is dat die vertraging/achterstand in leerstof tijdens de Covid-periode nog moet worden ingelopen. Bij het systeem van doorstromen zijn er leerlingen op de basisschool waarvan de thuistaal niet het Nederlands is maar het Spaans, het Portugees, het Frans, een Chinees dialect of een van de Marrontalen. Bij het concept No Child Left Behind moet ook met deze kinderen rekening worden gehouden. Deze kinderen stromen door zonder de leerstof onder de knie te hebben of misschien helemaal niet hebben begrepen waar de les over ging. Ze lopen kans uit het schoolsysteem gestoten te worden of dat de motivatie om naar school te gaan afneemt want: “ik begrijp het toch niet!”

Ik weet niet of de “leerling zelf” ook een prettig gevoel heeft dat hij of zij is doorgestroomd. Velen krijgen het gevoel alsof ze “zonder inzet” naar het volgende studiejaar zijn gegaan. Vandaar dat er ook signalen worden opgevangen waar ouders vinden, dat hun kind een klas moet overdoen omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun kind de leerstof nog (niet) beheert. Geef deze ouders ongelijk noh?  

Juiste deze ‘doorgestroomde kinderen” kunnen uit het systeem vallen omdat ze de leerstof niet onder de knie hebben. De doorstroming heeft bij de leerling een gevoel opgeroepen dat zij hun best niet meer zo hard hoeven te doen. Over de problemen die ervaren werden met het voortgangsrapport en het voortgangsschrift wil ik het helemaal niet hebben. Door het bijhouden hiervan was de werkdruk op de leerkracht ontzettend toegenomen. De algemene opvatting is dat de onderwijsvernieuwingen beter voorbereid had kunnen worden en eerst een pilotfase moesten ondergaan. We zijn nog een land in ontwikkeling dus als het bij ons niet zo snel kan, dan aanpassen aan de Surinaamse omstandigheden. De Fols heeft bij alle meetings met de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur erop gewezen dat het beter was geweest de vernieuwingen eerst als pilot uit te voeren en via gov.sr zelf zendtijd af te dwingen als ministerie om de samenleving de vernieuwingen uit te leggen. Er is naar ons geluisterd maar of er iets meegedaan is? Dat hebben we niet veel van gemerkt   

Nu gaan rapporten van kinderen viraal. Maar de degene die het heeft geplaatst moet zich wel realiseren dat je het Surinaamse onderwijs niet iets goed hebt aangedaan. Want via Facebook gaat het de hele wereld rond en een toelichting in een of andere taal wordt daarbij opgenomen en in welk land dit is voorgekomen in het onderwijs.  

Terwijl het veld zich druk maakt over doorstromen en de effecten daaromtrent, werd de Fols opgeschrikt door een brief van het FIBOS met als datum 29 juli 2022, waarop wij de hand wisten te leggen, waarin wordt aangegeven dat naast het voortgangsrapport ook het cijferrapport zal worden verstrekt aan de leerlingen van leerjaar 3 tot en met leerjaar 8 en leerjaar 9. 

De Fols heeft zich hierover in een brief gericht aan de minister haar bezorgdheid uitgesproken. Wij hebben ons afgevraagd wat de reden is dat leerkrachten zo bijna aan het einde van het schooljaar hiermee worden geconfronteerd omdat het de werkdruk alleen maar werd vergroot. De brief heeft als datum 2 augustus 2022 en er is nooit hierop gereageerd.

Marcellino Nerkust

Fols-president

error: Kopiëren mag niet!