Afro’s moeten pad Marcus Garvey blijven volgen

Nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname moeten het pad, dat ooit door Marcus Garvey (17 augustus 1887 – 10 juni 1940) is uitgezet, blijven volgen als ze succes willen bereiken in hun strijd om verbetering van zowel hun sociale, maatschappelijke als hun geestelijke en financiële positie in de maatschappij. Dat was de rode draad door de verschillende lezingen bij de viering van Marcus Garvey Day op 17 augustus 2022 op het Kwakoe Plein. 

Garvey wordt geëerd als een profeet die het onder meer tot zijn missie had gemaakt om op te komen voor burgerrechten in Noord-Amerika en het Caribisch Gebied, en streefde naar het verenigen van Afro’s in diaspora. Die bundeling zou moeten bijdragen aan verbetering van hun sociale, maatschappelijk en economische vooruitgang. Garvey droomde van een terugkeer van alle nazaten van Afrikaanse slaven naar ‘Moeder Afrika’.

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), heeft de aanwezigen een beknopt verslag gegeven van zijn communicatie met een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer die deze week nog op werkbezoek was in Suriname. Het bezoek stond in het teken van het koloniaal verleden van Nederland, gericht op het slavernijverleden.

Zunder kreeg veel bijval van de Rastafari’s toen hij beklemtoonde dat de slavernij zich in Suriname heeft afgespeeld en dat het bieden van excuses beter zal passen als een iemand uit de hoogste regionen van Nederland die zou aanbieden op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, in plaats van in Nederland. Hoewel er belangrijke vorderingen zijn geboekt in de strijd om herstelbetalingen, is er aldus Zunder, nog een lange weg te gaan.

Kwami Marengo (Stichting Rastafari Makandra) heeft de afgelopen jaren een groei gezien van de Rasta beweging in Suriname. De bundeling waarnaar hij altijd streefde is in zekere zin bereikt met de vestiging van de federatie. Hij gelooft dat de samenwerking zelfs nog hechter kan, aangezien de federatie een bundeling is van zelfstandige organisaties. Marengo moedigt Rastafari’s aan om werkzaam te blijven, niet bang te zijn klein te beginnen, en niet te op te geven als de groei langzaam verloopt.

Garvey voor alle zwarten

Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Fedrasi fu Afrikan Srananman, wees erop dat Garvey opkwam voor alle zwarten. Hij waardeert evenwel dat de Rastafari’s het voortouw nemen hem jaarlijks te memoreren. Wijngaarde prees Rastafari’s voor hun sterke gezins- en familierelaties en deed een beroep op ze om daaraan vast te houden. Hij riep ze tegelijk op om ook met meer ernst en discipline aan de dag te leggen wanneer het op samenwerken, scholing en organiseren aankomt.

Clifton Braam, onderdirecteur Cultuur, bleef in zijn felicitatieboodschap stilstaan op het aspect van discipline, zelfrespect en onderling respect. Hij moedigde de organisatie aan om zich sterker te organiseren en de saamhorigheid op te voeren voor een sterker imago. Hij benadrukt dat op die manier een sterkere boodschap wordt uitgezonden en daarmee ook meer kan worden bereikt. Braam struikelde over de lage opkomst bij de aanvang van de festiviteit.

Samen met anderen

Het is aldus Ronny Aloema, lid van De Nationale Assemblee, van eminent belang dat Afro-Surinamers alles doen en niets nalaten om het erfgoed van Garvey te conserveren en zijn spoor te volgen. Hij haastte zich echter om te zeggen, dat de bundeling van nazaten van Afrikanen in Suriname, geenszins mag leiden tot polarisatie van de unieke Surinaamse multi-etnische, -culturele en -religieuze samenleving. Zo overtuigd als hij is van de voordelen van een bundeling van zwarten, zo zeker weet hij ook dat samenwerken met anderen ook positief kan bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Aloema was in gezelschap van collega Henk Aviankoi, die mede namens parlementsvoorzitter Marinus Bee, de felicitaties heeft overgebracht aan de Rasta-gemeenschap en alle anderen die de bijzondere bijdrage van Garvey het bewustzijn van Afro’s in diaspora erkennen.

Saskia Kontino, voorzitter RFS, heeft in haar boodschap opgeroepen tot meer eenheid en meer solidariteit, zowel onder Rastafari’s als onder alle Afro’s in Suriname, indachtig het erfgoed van Marcus Garvey.

Freddy Main

Het officieel gedeelte van het programma is ingeleid en afgesloten door Freddy Main, woordvoerder RFS en RFS-vertegenwoordiger in de NRCS. Daarna is de samenkomst tot laat in de avond voortgezet met muziek en culturele optredens.

Rasta Federatie Suriname

error: Kopiëren mag niet!