Mohamedsafiek Radjab: “Pijnpunten burgers Commewijne zijn mij bekend”

In gesprek met Faried Pierkhan van Dagblad Suriname ging districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab in op de recente ontwikkelingen en de noden die er zijn in zijn district Commewijne. 

Dijk doorgeslagen tussen plantage Rust en Werk en plantage Margaretha

Op de vraag wat de stand van zaken tot nu is bij de dijk die onlangs werd doorgeslagen, zegt de districtscommissaris, dat er nadat de informatie hem had bereikt meteen werk van is gemaakt om samen met de ressortraadsleden van Margaretha en Rust en Werk het probleemte begrijpen. De Ressortraadsleden hadden inmiddels al contact gemaakt met het ministerie van Openbare Werken (OW) in Commewijne en die had op zijn beurt al contact gemaakt met de afdeling Dijken van OW in Paramaribo. Op drie plaatsen werd tot ongeveer 10 meter in de breedte van de natuurlijke dijk weggespoeld door de zee.

De investeringen om de dijk van ongeveer 300 meter te kopen is toch heel wat en de financiële middelen daarvoor zijn niet beschikbaar op dit moment. Nu wordt over deze kwestie onderhandeld met het Ministerie van openbare werken. De burgervader hoopt dat de minister alvast een degelijke urgente oplossing kan brengen en naarmate de tijd verstrijkt met een duurzame oplossing kan komen om zo de zwampvissers te beschermen, want het water van de zwamp kan uiteindelijk heel laag komen te liggen, door weg te trekken naar zee.  

Dordrecht nog geen oplossing

Op de vraag of de districtscommissaris echt gelooft in een duurzame oplossing, gezien het feit dat ook de situatie met de tijdelijke containers te Dordrecht nog niet is opgelost, zegt hij dat hij en een districtsraadslid eigenlijk al waren geweest om met de minister te praten, maar die was niet ter plekke. De directeur heeft ze wel ontvangen, maar tijdens de gesprekken is gebleken dat de oplossingen van de meeste projecten in 2023 zullen plaatsvinden gezien het feit dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de grootschalige aanbestedingen van zwaar materiaal even stop heeft gezet. Dit zal volgens de burgervader wel opgelost zijn in 2023. Hij vergeet niet erbij te vermelden, dat de situatie die gecreëerd is, sinds de vorige regering niet goed aangepakt is geworden. Dit wat de directeur verteld heeft staat niet in het verlengde van de beloofde aanpak van de regering want die zou maar zes maanden duren.

Op de vraag waarom het geen zes maanden heeft geduurd voor een oplossing, zegt de districtscommissaris, dat hij letterlijk heeft vertaald wat de directeur hem heeft verteld en dat is dat het aanschaffen van zwaar materiaal aan regels gebonden is en daarmee zal er dus rekening gehouden moeten worden.

Pandit Tilakdharieweg in Alkmaar nog niet bestraat

De burgervader zegt, dat de bestrating een “show project van de vorige regering” is geweest. De aannemer die zal kort gezegd werken wanneer hij zijn geld krijgt, maar al met al wordt deze weg wel aangepakt. De persoon die autowrakken langs de weg op de bermen daar heeft is opgeroepen door de districtscommissaris voor een gesprek. Het enige wat nog moet komen is zo’n buurtoverlast (Hinderwet) onderzoek vanuit de zijde van het commissariaat, omdat de ondernemer zijn stukken al in orde heeft gemaakt en heeft overlegd. 

Voor wat betreft de brandweerpost die niet aanwezig is op Meerzorg, zegt Radjab, dat het er een spoedige oplossing zal komen, zodra het budget daarvoor beschikbaar is. 

Kortom, de noden van de burgers gaan niet onopgemerkt voorbij bij de burgervader. Het enige probleem zijn de financiële middelen die door de regering vrijgemaakt moeten worden. Op de vraag of de districtscommissaris denkt dat de burgers willen wachten zegt de hij afsluitend:
“Rekening houdend met alle schulden die deze regering is komen aantreffen en de oplossingen die er gebracht moeten worden, vraagt de ik de mensen om wat begrip. De meeste projecten in Commewijne zullen al in september beginnen te lopen”.

GW

error: Kopiëren mag niet!