Echtpaar Mahabier gehuldigd voor gouden huwelijk

Het echtpaar Mahabier heeft afgelopen vrijdag haar 50-jarig huwelijk gevierd, zo bericht het Burger Informatie Centrum van het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost. Het echtpaar ontving een bloemstuk, een felicitatiekaart en een geldbedrag dat wordt overgemaakt. Het echtpaar ontving bezoek van de ressortleider de districtssecretaris mevr. Sarman R., de Bestuursopzichters mevr. Darson S., dhr. Jhanjan A. en de Onderbestuursopzichter mevr. Baino L.

Echtgenoot Mahabier, Krishnadath, is geboren in het district Suriname op 24 januari 1950. Hij is het 9e kind uit een gezin van 13 kinderen. De school heeft hij vlot doorlopen. Op 22-jarige leeftijd startte hij met baan als apotheekassistent voor ongeveer een jaar. Hierna is hij op zijn 24e jaar gestart bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Zijn carrière sloot hij af bij de Suralco Maatschappij waar hij 3 jaren zijn krachten gaf en met vervroegd pensioen afzwaaide. Zoals elke jongeman had hij voetballen als hobby.

Mevrouw Mahabier, Soesilawatie, is geboren in het district Suriname en zag het levenslicht op 18 maart 1953. Zij heeft de school doorlopen. Als 3e kind komt ze uit een gezin van 13 kinderen. Van jongs af aan deed ze aan landbouw. Haar hobby’s zijn planten.

Het echtpaar heeft zelf voor elkaar gekozen. Mevrouw Mahabier ging heel vaak bij haar tante op bezoek waardoor de band tussen hen klikte. Er werd gepland voor een huwelijk en dat voltrok zich in het district Suriname op 12 augustus 1972. Het echtpaar heeft 3 dochters en 2 zonen. Daarnaast hebben zij ook nog 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.Als geloofsovertuiging belijdt het echtpaar het hindoe geloof, Sanatan Dharm.

Als hoogtepunt in het leven van het echtpaar gaven zij aan, dat al hun kinderen zijn gehuwd en zelfstandig leven. De hedendaagse activiteiten van het echtpaar zijn tuinieren en het houden van pluimvee.

error: Kopiëren mag niet!