Suriname na 37 jaren weer vertegenwoordigd in International Law Seminar

De United Nations Office in Geneva (UNOG) organiseerde in 1965 het allereerste International Law Seminar (ILS) in verband met de jaarlijkse zitting van de International Law Commission (ILC), voor een duur van drie weken. Suriname heeft na 1985 geen kandidaat meer geleverd tot dit jaar.

Het International Law Seminar is niet bedoeld als een inleiding tot het internationaal recht. Aanvragers die mee willen doen met dit seminar moeten een gedegen kennis van internationaal recht bewijzen, op basis van ofwel hun postdoctorale studie of aanzienlijke professionele ervaring in het veld. 25 tot 30 deelnemers in de leeftijdscategorie 24-38 jaar worden gekozen uit verschillende lidstaten van de Verenigde Naties die deelnemen aan het International Law Seminar (ILS). 

Dagblad Suriname had de gelegenheid een gesprek te hebben met deze jonge, veelbelovende en bekende internationaal recht expert Shaiesta Nabibaks LLM.

Wat mag Suriname verwachten van deze veelbelovende Surinaamse?

“Met de opgedane kennis van het Seminar ga ik sowieso het werk van de International Law Commission promoten”, geeft ze krachtig te kennen. “Wanneer ik het vak Internationaal Publiekrecht verzorg op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zal ik mijn ervaring delen, maar ook steeds de onderwerpen die elk jaar behandeld worden binnen deze commissie die te maken hebben met de hoofdstukken die de Anton de Kom studenten moeten voorbereiden voor de colleges”, voegt ze toe aan het gesprek.

Verder geeft ze te kennen, dat ze ervoor zal zorgen dat ze steeds een link zal leggen met haar opgedane kennis en ervaring, omdat de International Law Commission het hoogste orgaan is dat internationaal recht codificeert. “Ik wil ook nog een sessie organiseren over mijn opgedane kennis voor geïnteresseerden en waarom het belangrijk is als Surinamer om elk jaar mee te doen aan dit Seminar, vooral als men voldoet aan de vereisten voor participatie”, geeft ze afsluitend op deze vraag aan.  

Zwitserland bij resolutie vastgesteld en niet om eigen keus

“De International Law Commission houdt haar jaarlijkse zitting in Genève, Zwitserland, bij de Verenigde Naties voor een periode van tien tot twaalf weken (zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties). Voor 2022 was dat van 18 april tot 3 juni en van 4 juli tot 5 augustus. Dit wordt elk jaar per resolutie vastgesteld. Dat staat vast, omdat naast het hoofdkantoor van de VN in New York, Genève het 2e deel hoofdkantoor van de VN is in Zwitserland. Omdat de ILC elk jaar in Genève is voor de debatten, worden de gekozen participanten van het Seminar waarvoor ik ben gekozen vanzelfsprekend uitgenodigd om naar Geneva (Zwitserland) te gaan om de live sessies bij te wonen in Palais des Nations in Genève.”

Toekomstige diplomaat

Op de vraag als ze ooit eens een diplomaat zou willen zijn, zegt ze: “Jazeker,  ik heb ambities om Suriname ooit te vertegenwoordigen in het buitenland. Deze seminars, conferenties, courses waarvoor ik steeds wordt gekozen dragen zeker bij aan mijn ervaring en dat ik alleen beter word in mijn vakgebied. Want de ervaring op internationaal gebied is van eminent belang bij het bekleden van een buitenlandse post.”

De president van Suriname, de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de Anton de kom Universiteit zullen een verslag krijgen van Shaiesta waarin ze haar ervaring deelt. Dit met het verzoek om het seminar (ILS) en het werk van de ILC meer te promoten onder de Surinamers die echt animo hebben voor internationaal recht.  

Ervaringen in Zwitserland

Actief zijn en participeren zijn zeer belangrijk geweest anders kreeg je geen diploma aan het einde van het seminar. Het minder leuke was, dat ze als participant wel in haar eigen zak heeft moeten gaan. Dit vanwege het feit, dat Zwitserland een duur land is en de kosten van haar deels gedekt waren door de Verenigde Naties, maar niet volledig.

“Als een Surinamer elk jaar wordt gekozen, zou ze het wel het prettig vinden dat er via de overheid of via de universiteit of via een particuliere instantie tenminste de kosten van het hotel worden gedekt zodat als je in aanmerking komt voor de scholarship je de handgelden van de VN kan gebruiken als daggelden”, zegt ze daarover. Indien je dat niet krijgt, ga je dus zelf op zoek moeten gaan naar sponsoring of in je spaargelden moeten gaan om in jezelf te investeren. “Niemand gaat er spijt van hebben”, zegt ze verder.

Boodschap naar de gemeenschap 

Ter afsluiting wil ze elke Surinamer die affiniteit heeft met internationaal recht en die een top seminar wil volgen aanbevelen om zeker te registreren. De leeftijd is wel heel erg belangrijk, want daarop wordt strikt gelet.  Verder wil ze de decaan van de Juridische Faculteit mevrouw W. Bechan-Pherai en de hele Juridische Faculteit, het bestuur van de universiteit, haar partner, moeder, haar wijlen vader, broers, vrienden, familieleden en de organisatie van het seminar dat ze mee heeft kunnen doen, bedanken.  “Als Surinamer heb ik los van de discussies, participatie, presentaties en vragen een hele goede indruk achtergelaten”, geeft ze afsluitend op het vraaggesprek te kennen. 

“Op de dag toen ik mijn diploma in ontvangst nam, is in het dankwoord mijn naam genoemd van al de 29 namen. Dat was dus een bijzonder moment.  Als land is het belangrijk de juiste mensen te plaatsen op de juiste posten met deskundigheid. Zo alleen kan men ons mooi land goed vertegenwoordigen in het buitenland en op de kaart zetten”, aldus Shaiesta Nabibaks LLM. 

GW

error: Kopiëren mag niet!