Presidentiële werkgroep Onderzoek Sabaku Village geïnstalleerd

Tijdens een regeringspersconferentie op 1 augustus heeft president Chandrikrapersad Santokhi aangekondigd een presidentiële commissie in het leven te gaan roepen om alle gronduitgiften in het Sabaku Project te onderzoeken. Het onderzoek zal gebaseerd zijn op bestuursrechtelijke, procedurele en administratieve zin. Het onderzoek in strafrechtelijke zin en naar rechtmatigheid is een aangelegenheid van de procureur-generaal.

In het perscentrum van het Kabinet van de President is vrijdag 5 augustus de presidentiële werkgroep Onderzoek Sabaku Village geïnstalleerd. De groep is ingesteld voor de duur van zes maanden en wordt voorgezeten door Humphrey Tjin Liep Shie, adviseur van de president.

De werkgroep wordt belast met een nader onderzoek in de administratief- en bestuursrechtelijke sfeer van het verkavelingsproject. Er dient gelet te worden op de processen van aanvraag en uitgifte van de percelen. Ook zal er een onderzoek verricht moeten worden naar de doelmatigheid van de uitgiften. Alle constateringen zullen ten behoeve van het staatshoofd uitgebracht moeten worden in een rapport.

De president heeft benadrukt, dat er vanaf het aantreden van de huidige regering is aangegeven, dat zij een beleid zullen voeren welke gestoeld is op goed bestuur. “Een beleid welke vrij is van corruptie. Een prudent en transparant beleid. Echter zijn we de afgelopen periode opgeschrikt met wat zaken waarvan lijkt dat deze in strijd zijn met principe van goed bestuur”, aldus Santokhi,

Hij had al eerder aangegeven, dat alle gronduitgiften voor de komende zes maanden zijn opgeschort. De opschorting van de bereidverklaringen is per presidentieel besluit geschied.

Gezien de gevoeligheid van de zaak en de wijze waarop deze is uitgemeten in de samenleving, moet er met de nodige zorgvuldigheid hiermee worden omgegaan. De regeringsleider spreekt de hoop uit dat de werkgroep met bijzondere voortvarendheid zal werken.

“Uw taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en staan in de resolutie omschreven. Ik wens u allen succes en kijk vol verwachting uit naar uw rapport.” Dit verslag zal als leidraad moeten dienen voor eventuele aanpassingen die gepleegd moeten worden in het proces van grondaanvraag.

Het staatshoofd geeft verder aan, dat het rapport ook de ‘checks and balances’ moet gaan evalueren en waar nodig adviezen uitbrengen voor aanpassingen op basis van de hedendaagse tijd en techniek. 

De werkgroep is samengesteld uit diverse disciplines. Ter uitvoering van de taken is de groep bevoegd om rechtstreekse contacten te onderhouden met alle departementale geledingen, diensten en semi- overheidsinstellingen. Dit met het oog op het kunnen beschikken over gewenste relevante informatie die door de werkgroep nodig wordt geoordeeld voor de juiste taakinvulling.

error: Kopiëren mag niet!