TD rente blijft stijgende trend vertonen

De rente van de Termijn Deposito’s (TD’s) blijft een stijgende trend vertonen. De rente van de 1-weekse Termijn Deposito’s is met 0,4 procent gestegen naar 64,9%. Die van de 1 maandse TD’s is met 2,8 procentpunt gestegen naar 74,8% , en die van de 3 maandse TD’s is met 1,6 procentpunt omhoog gegaan naar 78,8%. 

De gecommitteerde renteopbrengsten van de algemene banken is met de veiling deze week dichter bij de SRD 1 miljard gekomen, namelijk SRD 979 miljoen.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft woensdag 3 augustus een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks-, 1-maands- en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.600 miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 1.200 miljoen voor het 1-weeks TD-instrument en SRD 200 miljoen voor respectievelijk het 1-maands en 3-maands TD-instrument.

Gezien de animo van de algemene banken voor de 1-maandse TD’s, werd het volume verhoogd naar SRD 292 miljoen. Het volume van de 3-maandse TD werd verlaagd naar SRD 108 miljoen. 

De algemene banken hebben in totaal SRD 847 miljoen geboden voor het 1-weeks TD-instrument, welke is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 292 miljoen en SRD 76,5 miljoen aangeboden, welke is toegewezen. 

SS

error: Kopiëren mag niet!