DNA neemt ontwerpwet BTW in behandeling

De Nationale Assemblee (DNA) is donderdagmiddag 4 augustus begonnen met de behandeling van de ontwerpwet Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW).

Volgens het wetsontwerp geldt bij BTW een algemeen tarief van 15% in combinatie met 0% voor de uitvoer van goederen en het verlenen van diensten vanuit Suriname aan in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers. Het tarief van 0% is eveneens bij een selectie van goederen en diensten die tot de eerste levensbehoeften sfeer behoren. Hieronder vallen onder meer de levering van elektriciteit, water, kookgas, openbaar personenvervoer, diensten die door ziekenhuizen worden verricht, levering van geneesmiddelen en medische kunst- en hulpmiddelen, levensverzekeringen en ziektekostenverzekering. Vrijgesteld van BTW zijn onder andere de levering van brandstof, de levering van onroerende goederen en toegang tot openbare vermakelijkheden.

De invoering van BTW zou conform gemaakte afspraken met het IMF per 1 juli een feit moeten zijn. De regering heeft in overleg met het IMF echter besloten de invoering met 6 maanden vooruit te schuiven naar 1 januari 2023. President Chandrikapersad Santokhi heeft meerdere malen aangegeven de invoering van BTW per 1 juli niet verantwoord te vinden. De financieel-economische omstandigheden in het land als gevolg van de algemeen gestegen prijzen vanwege de oorlog in Oekraïne drukt zwaar op de bevolking.

Uitdagingen

In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp staat dat de invoering van BTW past in de wereldwijd reeds decennia ingezette trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van directe naar indirecte belastingen. De meest landen beschikken reeds over een BTW heffing. De invoering van BTW in Suriname staat niet ter discussie. De uitdaging is wel om een werk- en uitvoerbare BTW heffing in te voeren. Reeds bij de invoering van de huidige omzetbelasting (OB) was de introductie van de BTW in het vooruitzicht gesteld. De BTW is een algemene consumptiebelasting.

De verwachting is dat bij een correcte invoering van de BTW ongewenste inflatoire effecten op prijzen van goederen en diensten beperkt zullen blijven, staat in de Memorie van Toelichting. Dat is ook de ervaring geweest bij de invoering van BTW in andere landen. Met ondersteuning van de Centrale Bank van Suriname zijn projecties van BTW-opbrengsten met een reële schatting van inflatoire effect en economische impact gepleegd. Op dit moment is Suriname het enig CARICOM-land zonder BTW heffing. 

BTW beoogt de particuliere consumptieve besteding van goederen en diensten hier te lande te belasten. BTW wordt niet rechtstreeks van consumenten, maar op indirecte wijze van ondernemers geheven.

SS

error: Kopiëren mag niet!