Regering moet brandstofmaatregelen treffen

De regering zal naar aanleiding van de ontevredenheid die er heerst in het land, maatregelen treffen om aan het welzijn in Suriname een boost te geven. Een zaak die reden is voor ontevredenheid zijn de kosten van energie. De regering zal een oplossing moeten bedenken voor de kosten van brandstof en voor stroom. Er zouden bij de regering maatregelen in voorbereiding zijn om met name de middenklasse te beschermen tegen hoge olieprijzen. Er is sprake van discrepantie in de olieprijzen die worden gehanteerd en gebruikt. Een opti zou kunnen zijn om de doelgroep te registreren via de digitale weg. Dan zouden de burgers die aanmerking komen voor de ondersteuning, een vast bedrag kunnen besteden aan brandstof tegen een bepaalde prijs. Ook zou men een bepaald bedrag kunnen besteden aan brandstof. De besteding kan via de digitale weg, maar daarbij moet met de mogelijkheden in Suriname rekening worden gehouden. 

Er zijn autobestuurders met een laag bestedingsvermogen. Ook de rijders van bromfietsen zijn burgers met een laag bestedingsvermogen. Maar er zijn in totaal meer dan 130.000 auto’s van deze lage categorie met een lage verbranding op de weg. Dat betekent dat een omvangrijke operatie aan de gang moet worden gebracht. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat personen of huishoudens meerdere vervoersmiddelen van verschillende categorieën op hun naam hebben. 

Er zouden ook maatregelen kunnen worden getroffen voor de groep die transport en brandstof inzet voor zaken. We denken dan aan bussen, boten en vrachtvervoer. En dan zijn er ook de speciale groepen die gebruik maken van het openbaar vervoer zoals schoolgaanden en studenten en ouderen. Er moet wel ervoor worden gewaakt dat de overheid bij het uitvoeren van maatregelen die digitaal zijn, geen onoverzichtelijk model gebruikt. Ook moet erop worden gelet dat het systeem niet corruptie gevoelig en dat mensen geen misbruik maken van de situatie of van contacten. Suriname moet rekening houden met de mogelijkheden en de beperkingen in het land en het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

De regering moet kijken naar modellen die in het buitenland, in landen die op Suriname lijken, hebben gewerkt. Daarbij kan de database van de keuringsdiensten en het Centraal Bureau voor Burgerzaken worden gebruikt. Er kan gewerkt worden met een model waarbij gelet wordt op het vermogen van de auto’s die worden gebruikt. De keuringsdienst kan in het opzetten van een bijstandssysteem een goede rol spelen. Mensen moeten zich dan gaan registreren via een oproep methode waarbij men per categorie van het voertuig en de bromfiets zich registreert. Degenen die voor de bijstand in aanmerking komen moeten over een bankrekening beschikken en moet men ook het id-nummer doorgeven waardoor zaken aan elkaar worden gekoppeld en het een en ander kan worden geverifieerd. Een rijbewijs zou ook kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om doublures te voorkomen. Ook een werkgeversverband dient dan geregistreerd te worden waardoor bekend is wie waar werkt. Het kan handig zijn om zoveel mogelijk informatie te hebben van de houder van voertuigen. Dat zal maken dat het systeem sluitend is en er minder misbruik kan worden gemaakt. Degenen die geen rekening hebben moeten dan een rekening gaan aanmaken bij een bank. Bij de Covid-uitkeringen is namelijk gebleken, dat er burgers zijn die geen rekening hadden en dit ook niet hebben kunnen openen.

Uiteraard moeten de banken ook met zo een systeem meewerken. Wanneer eenmaal de registraties en de screening hebben plaatsgevonden, kan regelmatig bijvoorbeeld wekelijks in aanmerking komen voor een cash transfer. Deze manier van het bijstaan van burgers kan gekoppeld worden aan het sociale zaken bijstandsprogramma en ook aan het IMF-programma, waardoor de middelen die voor hulp zijn uitgetrokken ook inderdaad worden besteed. Voor personen die meerdere voertuigen hebben moeten voorzieningen worden getroffen waardoor zij niet drukken op het systeem. Dit mogelijk systeem zou niet bij de pomp uitgevoerd kunnen worden. Het moet een systeem zijn van cash transfer, waarbij aan mensen bijvoorbeeld wekelijks een bedrag moet worden overgemaakt voor de burgers. Het kan als een zeer actieve en voelbare hulp door de burgers worden ervaren. De wekelijkse bedragen dienen dan bijvoorbeeld in verschillende categorieën worden vastgesteld.

Van belang is wel om te voorkomen dat niet iedereen voor de bijstand en de cash transfer in aanmerking komt. Er zijn burgers die met dure auto’s rijden en die kunnen wellicht de brandstof aan de pomp wel betalen. De vraag is wie de regering precies wil bereiken. Het doel moet zijn dat de regering niet alleen de armen tegemoet komt, maar maatregelen treft om de middenklasse te behouden en te voorkomen dat die vervallen tot de arme groep. De middenklasse is heel belangrijk voor de economie omdat die groep belasting betaalt en ook besteedt in de economie.

De regering moet in elk geval werkbare oplossingen invoeren om brandstof bereikbaar te maken voor de groepen die in moeilijkheden zijn geraakt. Dit alles zal een positief effect hebben op het welzijnsgevoel dat nu onder druk staat.

error: Kopiëren mag niet!