Ontevreden Coronianen richtten groep “Next Movement Coronie” op

Bewoners van het district Coronie zijn ontevreden over de aanpak van de situatie binnen hun district. Ze hebben daarom gemeend om een groep van burgers bij elkaar te roepen en hebben een naam bedacht, “Next Movement Coronie”.

De bedoeling achter de oprichting van deze groep is om de noden van het volk onder de aandacht te brengen en realisatie van de beloftes gedaan door de regering Santokhi-Brunswijk te bewerkstelligen.

Waarom een groep opgericht?

Er wordt niet veel geïnvesteerd in de vooruitgang van hetgeen dat beschikbaar is voor de burgers in het district. In tegendeel wordt alles dat beschikbaar is in Coronie meegenomen naar Nickerie. Na de ontevredenheid van de burgers, heeft de districtscommissaris gezegd, dat er werk van gemaakt zou worden om de problemen aan te pakken. Dat is allemaal bij woorden gebleven.

De president en de vicepresident zijn naar Coronie geweest om de onthulling van het zonnepanelen project te verrichten en hebben de burgers niet te woord gestaan. Dit vonden de burgers wel jammer. Het was een verzoek om in dialoog te kunnen gaan met de president en de vicepresident. 

De burgers voelen zich in de steek gelaten 

Volgens de groep worden al het zand en de schelpen die beschikbaar zijn in het district door de instanties naar Nickerie gebracht terwijl de wegen, in het bijzonder de zandwegen, in slechte staat verkeren. “De president en de vicepresident zien de gaten in de wegen niet, want ze komen met de helikopter”, zegt de woordvoerder luid en duidelijk.

Het moment dat de mensen opkomen om hun pijnpunten kenbaar te maken, dan wordt er van alles beloofd, maar men ziet na alle beloftes niets meer dat lijkt op de nakoming van die beloftes. De communicatie tussen de burgervader en de bevolking blijft heel erg slecht. De gelden die komen in de fondsen worden alleen mondeling verteld, maar er is verder geen transparantie naar de mensen toe. “Wat wordt er met de gelden van de toiletten en de ijsfabriek gedaan?”, vraagt de groep zich af.

De wegen werden gebarricadeerd om oplossingen te zoeken, maar er komen maar geen oplossingen, het blijft maar bij aanpak plannen, aldus de protestgroep.

Geen oplossing kan andere gevolgen hebben

Volgens de groep, die live is gegaan om te praten over de noden en de oplossingen, kan de straat zelfs voor een hele week worden gebarricadeerd indien niet wordt voldaan aan de eisen die ze hebben gesteld. De burgers weten niet of ze de districtscommissaris na alles wat er zich afspeelt nog serieus moeten nemen. Het was een simpel verzoek van de mensen om de president en de vicepresident te spreken, om op zo een manier hun misnoegen te uiten, maar die kans is ze nimmer geboden, terwijl dit hen wel was beloofd om de barricade op te heffen.

Hun eis is vrij simpel. De president of de vicepresident spreken om hun ongenoegen en de noden van de bevolking in Coronie kenbaar te maken.

GW

error: Kopiëren mag niet!