Hellings licht tipje van de sluier en Gentle noemt DNA-leden ongeschoold

Ultimatum Neus verstreken zonder terugdraaiing buitenfunctiestelling

Nadat Hoofdinspecteurs van politie Raoul Hellings (zie foto top) en Sergio Gentle een tijdje stil waren, hebben zij via social media weer van zich laten horen. Beide heren waren dinsdag niet bij het protest voor de Assemblee aanwezig. Organic Movement heeft woensdag geen acties ondernomen.

Via social media lichtte Hellings een tipje van de sluier over de stelling dat hij onwettig afwezig zou zijn bij het Korps Politie Suriname.

Gentle op zijn beurt reageerde door aan te geven dat volksvertegenwoordigers ongeschoold zijn en zich onsterfelijk belachelijk maken.

Organic Movement eiste dinsdag dat de hoofdinspecteurs binnen 24 uur weer in functie zijn. De twee officieren zijn door waarnemend korpschef Ruben Kensen buiten functie gesteld. Het ultimatum is inmiddels verstreken.

Maisha Neus en Marleen Cameron, ook trekkers van Organic, maakten duidelijk dat de menigte op straat zal blijven komen totdat de buitenfunctiestelling is teruggedraaid. “Het is niet waar dat we stoppen!” Echter waren de actievoerders woensdag nergens te zien

Gajadien onsterfelijk belachelijk 

 “Uw volksvertegenwoordigers zijn ongeschoold en maken zichzelf onsterfelijk belachelijk”, stelde Gentle via Facebook.  Zo reageerde hij op de antwoorden van Justitie en Politie minister Kenneth Amoksi op de buitenfunctiestelling van de twee dissidente officieren en de reacties daarop.

Gentle schreef verder: “VHP-fractieleider Asis Gajadien vindt de uitleg van de minister helder. Er was al een advies naar de president om de politie-inspecteurs buiten functie te stellen. Toen is gesteld dat het advies nader bestudeerd zou worden. Niet omdat de acties zijn gestopt, is dit besluit genomen.” Hij voerde artikel 179 van de Grondwet aan waarin staat dat militairen of ambtenaren van politie die lid worden van één der volksvertegenwoordigende lichamen van rechtswege op non-actief worden gesteld. Regels met betrekking tot het openbaar maken van gedachten of gevoelens dan wel de uitoefening van het recht van vereniging, van vergadering en van betoging door militairen en ambtenaren van politie worden bij wet gesteld. Gajadien stelde dat de rechtsstaat beschermd moet worden ongeacht om wie het gaat.

Onderzoek

Minister Amoksi stelde dinsdagavond in De Nationale Assemblee, dat de twee dissidente politie officieren zich schuldig hebben gemaakt aan gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de ambtseed, het Politie Handvest en het Wetboek van Strafrecht. Volgens de bewindsman zijn Gentle en Hellings op basis van redelijk vermoeden van ernstige strafbaarheid of plichtsverzuim door de korpschef buiten functie gesteld, de beide officieren waren onwettig afwezig van dienst.

De feiten en omstandigheden tonen volgens de minister aan, dat het niet om ziekte ging, maar om het houden van protestacties, waarvoor geen vergunning was aangevraagd. Verder kan volgens de minister niet worden toegelaten. dat betrokkenen dienstvoertuigen oneigenlijk hebben ingezet bij de acties, terwijl de dienst verstoken is van vervoersmiddelen. Ook zouden deze voertuigen van brandstof zijn voorzien op kosten van de staat. Nu volgt er een tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk onderzoek, sprak de bewindsman. 

error: Kopiëren mag niet!