Remie Tarnadie wijst op neerwaartse trend rijstsector

Het Assembleelid Remie Tarnadie (NDP) zegt dat sedert het aantreden van de huidige regering twee jaar geleden, de rijstsector in een neerwaartse spiraal is terecht gekomen. Uitgaande van twee inzaai-seizoenen per jaar bedroeg het ingezaaid areaal in 2019 totaal 60.158 hectare. In 2020 is dit gedaald naar 57.838 hectare om in 2021 verder te dalen naar 55.207 hectare. Voor het huidig seizoen zal het totaal ingezaaid areaal niet boven de 26.000 hectare stijgen. Bij de volgende inzaai in het najaar zal blijken hoeveel voor dit jaar totaal zal zijn ingezaaid.

Buiten inzaaikalender

De afgelopen week liet minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in een persbericht weten, dat de inzaai van padie voor het huidig seizoen op 23.269 hectare staat en dat dit cijfer nog omhoog kan gaan daar er nog ingezaaid wordt.

Tarnadie vindt het opmerkelijk dat de minister aangeeft dat er boeren zijn die nog aan het inzaaien zijn. Dit zou in principe niet mogen geschieden, omdat dit betekent dat er buiten de inzaaikalender ingezaaid wordt. Hierdoor kan de enerzijds de waterbeheersing in de verschillende gebieden in gevaar worden gebracht en anderzijds de boeren die laat hebben ingezaaid vaak in de regentijd moeten oogsten met alle gevolgen van dien voor zowel de oogst als het kapotrijden van de kleiwegen. Het ministerie zou juist ervoor moeten zorgen, dat er middels goede afspraken geen inzaai plaatsvindt buiten de vastgestelde inzaai kalender.

Geen oor voor problemen

Volgens het Assembleelid lijkt de regering geen oor te hebben voor de alsmaar stijgende prijzen van chemicaliën, kunstmest en brandstof aan de ene kant, en aan de andere kant voor de problemen van de lage padieopkoopprijs en het vinden van afzetmarkten. “Men is ziende blind en schuift de problemen in de rijstsector onder tafels en stoelen”, aldus Tarnadie.

De meest brandende vragen die thans om antwoord schreeuwen zijn volgens hem wat de padieopkoopprijs voor natte padie de komende oogst zal zijn en  hoe de boeren tegemoet gekomen kunnen worden om hun kostprijs voor inzaai naar beneden te brengen. Tarnadie wil gaarne weten hoe het zaaizaad beleid van de regering eruit ziet en wat er met het rijst onderzoeksinstituut ADRON gebeurt. Ook naar de stand van zaken rond de rijstarealen van de Prins Bernhardpolders is Tarnadie benieuwd.

Hij wil ook weten wat het onlangs  ingestelde Rijst Platform tot nu toe heeft bereikt. Het Assembleelid hoopt dat de regering daden bij het woord voegt en met duurzame oplossingen komt om de rijstsector weer tot bloei te brengen.

SS

error: Kopiëren mag niet!