WANTED

Deel 3

De gewelddadige dood van Vince Meiland die op Srefidensi Dey 2021 door meerdere kogels werd getroffen in BM-Lounge ligt velen nog in het geheugen. Het zal door Henna Levant (69), de moeder van het slachtoffer, en overige familie nooit vergeten worden.

Wentelen in verdriet

Mevrouw Levant: “Ik blijf maar wentelen in het verdriet. Het rouwproces, de verwerking wordt verzwaard door de vele onduidelijkheden rond de dood van mijn jongste zoon.”

In het duister tasten

“Ik heb een aanklacht ingediend bij de politie, psychische begeleiding gevraagd, maar niet gekregen. Hangende het onderzoek wordt er geen informatie verstrekt, kreeg ik meerdere keren te horen. Ik kreeg geen inzage in het politie- en sectierapport, dus tast ik al 8 maanden in het duister. In deze rouwmaanden is er zoveel gebeurt. Ik krijg niets te horen, verkeer in een slopende onzekerheid.”

Emoties

“De emotionele verwerking moet elkeen zelf verwerken, maar dat gaat moeilijk door de vele onduidelijkheden die spelen rond de dood van mijn zoon. Ik kan het niet verwerken, daardoor wordt loslaten gehinderd. Ik heb zoveel vragen die onbeantwoord blijven.”

Zonder advocaat

“Mr. Kanhai werd als advocaat benaderd, maar die gaf aan, niets te kunnen doen in deze zaak. Volgens hem is de staat, het Openbaar Ministerie, belast met het behartigen van de belangen van het slachtoffer, de vervolging en veroordeling van de schuldigen.”

Nederlandse ambassade

“ is in Nederland geboren, maar de Nederlandse ambassade schijnt ook niet veel te kunnen doen of beter gezegd zij doet niets. Mij werd doorgegeven, dat zij niet in de rechtsgang mogen bemoeien. Dat begrijp ik niet, de ambassade behoort op te komen voor Nederlandse onderdanen. Misschien doen zij minder voor Nederlanders van Surinaamse afkomst. Het kan zijn, dat zij ervan uitgaan dat het een zaak is van Surinamers onder elkaar.”

Forensisch-telefoononderzoek

“Op eigen kosten werd in Nederland forensisch-telefoononderzoek. Daar kwamen bijzonderheden uit die licht werpen op de zaak. Anders dan beweerd werd door verdachte Stroka, heeft hij mijn zoon wel meerdere keren gebeld om naar BM-Lounge te komen om er te feesten. Waarom jokt de verdachte om zoiets?”

Bigi probleem

“Uit het forensisch onderzoek weten wij ook, dat Vinci niet op slag dood was. Het is hem nog gelukt om naar een vriend in Nederland te bellen en uitte de woorden ‘bigi probleem, pijn’.

Ziende blind

“Ik kan niet stilzitten en ben op onderzoek uitgegaan en heb personen gesproken die aanwezig waren tijdens de schietpartij. De eigenaar van de club waar de misdaad werd gepleegd en andere getuigen hebben mij correct behandeld. De informatie die ik kreeg, zoals de laatste woorden van mijn zoon, heeft mij goed gedaan. Dat de broekzakken van mijn zoon werden leeggehaald, toen hij gewond op de vloer lag, deed mij huiveren.”

Securitypersoneel

“Zoals ik heb begrepen heeft veiligheidspersoneel getracht de woordenwisseling die er ontstond te kalmeren, maar niemand heeft gehoord wat er is gezegd, of gezien wie heeft geschoten. De gasten die aanwezig waren zeggen allemaal, dat het hartstikke donker was, dus niets hebben kunnen zien. Ze zouden in paniek, gillend naar buiten zijn gerend. Anderen verscholen zich achter barmeubels.”

Uit verschillende richting

“Naar voren kwam, dat er meerdere keren vanuit verschillende richtingen is geschoten. Er werden patroonhulzen gevonden. Zij die afkomstig uit verschillende wapens?  Het forensisch onderzoek van de politie moet daar duidelijkheid in brengen.”

Eén verdachte

“Er is maar één verdachte aangehouden, terwijl een van politieagenten heeft gezien wie op hem heeft geschoten. Hoe dat kan of toegaat weet ik niet, het doet mijn hoofd tollen.”

Wazigheid

“Ik ben niet woedend, maar door onmacht boos, radeloos en depressief.  Ik zou mijn verlies beter kunnen verwerken, de draad van mijn leven oppakken, als de wazigheid rond de dood van mijn zoon zou verdwijnen.”

Rectificatie

Mevrouw Levant heeft met betrekking tot deel 1 van de serie artikelen over de dood van haar zoon onder de kop ‘WANTED  enkele onvolmaaktheden ontdekt. Zo staat geschreven, dat haar broer Johnny ook in de dancing was op het moment van het schietincident. Dat is onjuist. Hij was met Vince naar Suriname gereisd en hield zich in eigen kring op.

Vince was micro-ondernemer, een handelaar in motorrijtuigen zoals bromfiets scooters. Tijdens zijn bezoek aan Suriname had hij enkele van deze voertuigen voor verkoop meegenomen. Zijn handelswaar bestond ook uit sportschoenen. Na zijn dood werden deze niet aangetroffen op het adres, waar hij met zijn neef en nog een man verbleef.

Logeeradres leeggehaald

“Ook stond vermeld, dat de politie zich de volgende dag naar het adres op Tammenga was geweest, waar Vince verbleef, maar zijn bezittingen niet aantrof. Zover ik weet, is de politie daar nooit geweest. Het waren mijn broer en een zekere Kleintje die zich daarnaartoe begaven en het huis leeggedragen aantroffen, op Euro 6.000 na dat onder een matras lag. Van de sportschoenen en scooter bromfietsen die hij voor verkoop had meegenomen bleef niets over. Zijn persoonlijke kleding was ook weg.”

Tot zover voor het moment.

Wordt vervolgd

HD

error: Kopiëren mag niet!