Moreel verval en jongeren organisaties in Suriname

In een recent programma op Facebook waaraan jongeren van verschillende jongerenorganisaties in Suriname hebben deelgenomen werd van gedachten gewisseld over hoe er continuïteit kan komen in het behoud van de verschillende organisaties.

Jeugdigen vertegenwoordigde diverse organisaties

De jeugdigen vertegenwoordigden verschillende organisaties zoals Rotaract, Leo club Koela en de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging. Dit zijn allemaal organisaties waarin jongeren zitten om de noden die in de gemeenschap leven te verhelpen op een manier zoals voorgeschreven staat in de doelstelling van de organisaties. De essentie van het gesprek was duidelijk. Het lijkt er nu meer dan ooit op, dat men zich wil inzetten als jongeren om zo’n bundeling te maken. 

Er komt  steeds meer bewustwording onder de jongeren om zich aan te sluiten bij een van de diverse jeugdorganisaties. De groep jongeren die aansluit, blijft jammer genoeg wel klein en de vraag die dan opkomt bij vele mensen is, of het aantal dat jaarlijks uit de organisaties gaat dat niet doet vanwege een stijging van moreel verval onder jongeren.

Moreel verval bij jongeren

Een van de punten waarover werd gesproken was dan ook het probleem van moreel verval bij jongeren. Moreel verval komt voor in iedere categorie van mensen, dus ook bij jeugdigen. Sinds jaar en dag wordt er ook door verschillende andere organisaties geprobeerd door middel van bewustwordingscampagnes om dit probleem te verhelpen. Het is natuurlijk belangrijk te weten dat een er een gangbare oplossing zou moeten komen.

De meeste van de jongerenorganisaties zijn organisaties waar geen financiële voordelen aan verbonden zijn, echter komen de organisaties hun leden tegemoet met allerlei cursussen en trainingen die van dien aard zijn, dat ze zelfs opgenomen kunnen worden in een curriculum vitae. “Het is dus belangrijk dat jongeren begrijpen dat de jongeren organisaties er voor ze zijn”, zegt een van de leden tegen Dagblad Suriname.

Het probleem van moreel verval kan op allerlei gronden gebaseerd zijn, gezien het feit dat een ieders opvoeding verschilt, echter mag dit er niet voor zorgen, dat de jongeren organisaties eronder lijden, want dat vormt dus een verkeerde schets van de situatie. 

De jongeren zijn zich ervan bewust, dat er nu meer bewustwording moet komen naar elkaar toe om zodoende het oog in het zeil te blijven houden. Jeugdigen kunnen hun tijd nuttig gebruiken en voorkomen dat er dingen gebeuren die niet redelijk zijn naar een ander toe, maar die stap moet eerst gemaakt worden. Een stap richting verbetering. De jongeren moeten blijven proberen en zich veel meer inzetten voor een beter Suriname. 

GW

error: Kopiëren mag niet!