Niet zoveel politieke missers verwacht binnen twee jaar

Volgens DA’91-voorzitter Angelic del Castilho had de partij niet binnen twee jaar van regering Santokhi-Brunswijk al zoveel politieke missers verwacht. Dat er sprake zou zijn van zulk slecht bestuur, dat burgers bereid gevonden konden worden om te gaan demonstreren was verwonderlijk voor de partij. Echter als partij die de afgelopen twee jaar onafgebroken aan de bel heeft getrokken bij elke politieke misser en steeds de regering heeft opgeroepen om koers te wijzigen, consequenties te verbinden en de juiste prioriteiten te stellen, voelde de partij aan dat er een moment aankwam waarop de burgers hun ongenoegen fysiek kenbaar zouden maken aan de regering.

Del Castilho stelde dat de partij in dit kader de regering heeft gewaarschuwd via de media optredens. “Als politieke partij is ons uitgangspunt dat elke regering op basis van haar uitgezet beleid in verschillende regeringsbronnen het land moet ontwikkelen”. 

Geen partij die duimt dat regering faalt

Zij verduidelijkt wel dat de partij  niet zit te duimen dat de regering faalt. “Wat we doen in een verkiezingsstrijd is om de kiezer te overtuigen, dat wij het beter kunnen op basis van onze inzichten, beleidskeuze en een integrale benadering van het concept van ontwikkeling”. Vandaar dat ik niet deelneem aan de protestacties die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden.

DA’91 heeft vaste standaarden waarlangs zij meedoet aan acties. Elke handeling die zij pleegt moet als enig doel hebben een beter Suriname. Daarbij is het van cruciaal belang te weten wie de acties aansturen en wat de agenda is en waar het naartoe moet leiden. Naar inzichten van de partij waren bij de recente acties vanaf  het begin zaken niet helder en bleek een duidelijke belangenverstrengeling. “Er zouden geen politieke partijen en vakbonden een podium krijgen, iets waar wij geen probleem mee hebben, ware het niet dat  de zichtbare aanstuurders zelf uit de politiek en de vakbond voortkwamen”, zegt Del Castilho.

Zo spoedig mogelijk beleidsombuigingen uitvoeren

“Wij hebben de president c.q. regering gewezen op de urgentie van bepaalde acties en het belang van binnen de realistische termijnen (wettelijk en juridisch) doch met de nodige spoed de overige beleidsombuigingen in uitvoering brengen”, verklaart de partijvoorzitter.  Daarom is tijdens een bezoek aan de president een wensenpakket ingediend waarin zij een traject zal moeten inzetten om haar beleid om te buigen. Dit vereist duidelijke offers vanuit de leiding en voorbeeldig gedrag van alle leidinggevenden. Indien dit geen onderdeel van de beleidsombuiging vormt, zal deze regering verantwoordelijk zijn voor de erupties die als gevolg daarvan ontstaan. 

Eisen die prioriteit genieten volgens de partij

Eisen waaraan de regering zo snel mogelijk moet werken zijn

  • De aanpak van nepotisme: de First Lady moet slechts de rol van First Lady vervullen; en dit moet doorgetrokken worden naar alle regeringsfunctionarissen die familie en vrienden hebben ‘geregeld’ in posities waaronder  Leo Brunswijk
  • Consequenties verbinden aan bestuurlijke missers: Ministers die falen in hun politiek-bestuurlijke taak moeten op non-actief gesteld worden. Voorbeelden zijn de kwesties ministerie van Financiën en Planning en ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.
  • Onrechtmatig voordeel zoals uitgiftes (te Sabaku en Kronenburg aan politici) moeten teruggedraaid worden. 
  • Maar tevens het regelen van betaalbaar en betrouwbaar openbaar transport.
  • Snelle uitkering van de beloofde AOV.
  • Uitvoering Anti-Corruptie wetgeving met name het invullen van het formulier met bezit en belang.
  • Aanname van wetsproducten zoals Wijziging Kiesstelsel, Openbaarheid van Bestuur, Arbeidsbescherming van de werknemer, etcetera.

Samenleving zal geschoold moeten worden

Conform de Grondwet heeft elke regering vijf jaren om haar beleid uit te rollen, vandaar dat het zo belangrijk is dat burgers heel bewust en verantwoord hun stem uitbrengen. DA’91 heeft als politieke partij de regering steeds opgeroepen tot correctie en verandering.

De voorzitter geeft aan, dat als de regering echter voortgaat op dit heilloos pad, dan zal de partij de taak op zich nemen, de bevolking middels alle democratische middelen bewust te maken dat deze regering niet voldoet aan de eisen van goed bestuur. “Wij zullen de samenleving versneld moeten scholen en bewust maken hoe zij met inzet van democratisch recht een goede keus maken zodra er wederom een volksraadpleging plaatsvindt”, aldus partijvoorzitter Del Castilho.

NK

error: Kopiëren mag niet!