OW laat onverharde wegen Para en Brokopondo aanpakken

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft woensdag 20 juli middels een contractondertekening het startsein gegeven om de onverharde wegen in de districten Para en Brokopondo aan te pakken. Dit gebeurde in aanwezigheid van de districtscommissarissen Marlene Joden van Para en Ludwig Mendelzoon van Brokopondo.

Aannemingsbedrijf Soeram N.V. zal er zorg voor moeten dragen dat alle onverharde wegen in de beide districten drastisch worden aangepakt.

OW-minister Riad Nurmohamed zei, dat het ministerie heeft getracht te bezuinigen om districten alvast in de gelegenheid te stellen een start te maken met de aanpak van onverharde wegen. Samen met de districtscommissarissen van Para en Brokopondo zullen OW en het aannemingsbedrijf nagaan welke wegen prioriteit genieten.

OW werkt aan het duurzaam oplossen van de problemen. In dit kader is het besluit genomen om in de begroting van 2022-2023 de aanschaf van graders mee te nemen, zodat elk district tenminste over 1 grader kan beschikken. Momenteel beschikt OW over 1 grader die niet landelijk kan worden ingezet, derhalve is er geen ruimte om nieuwe wegen aan te pakken.

Voor wat betreft de weg van Zanderij naar Apoera wacht minister Nurmohamed op het finaal voorstel van OW en de Wegenautoriteit. Het werk wordt aanbesteed voor duurzaam onderhoud van de weg. Het ligt in de bedoeling dat bedrijven een financiële bijdrage leveren zodat de wegen op deze manier met inbreng van particulieren onderhouden worden.

OW, de Wegenautoriteit en de districtscommissaris zullen in dat geval gezamenlijk controle uitoefenen over het beheer van de wegen. Binnenkort worden alle stakeholders door OW opgeroepen om na te gaan als zij eens zijn met dit voorstel, waarna de openbare aanbesteding kan plaatsvinden. Dit alles moet na verloop van tijd leiden naar het verharden van de hele weg van Zanderij naar Apoera.

“Het OW-ministerie is ook bezig uit te kijken naar externe fondsen in het Midden-Oosten en bij de IDB”, aldus minister Nurmohamed.

error: Kopiëren mag niet!