“NPS volgt met heel veel zorgen huidige ontwikkelingen”

De Nationale Partij Suriname (NPS) volgt met heel veel zorgen de huidige ontwikkelingen in ons land. De tegenstellingen worden met de dag groter, terwijl wij diverse problemen hebben die alleen met eensgezindheid opgelost kunnen worden.

De spontane acties van Surinamers de afgelopen dagen hebben enkele issues die de samenleving bezighoudt benadrukt. Binnen de genoemde issues zijn er zaken die direct de aandacht van de regering behoeven.

Als samenleving moeten wij er alles aan doen om de rust zoveel mogelijk te bewaren en vanuit de NPS wordt het initiatief ondernomen om de samenleving tot rust te brengen en zakelijk en duidelijk issues te bespreken en afspraken te maken voor oplossingen die de weg vrij moeten maken naar ontwikkeling voor alle Surinamers.

NPS-commissie wil met actieleiders aan tafel

De NPS heeft een commissie bereid gevonden om aan tafel te gaan met vertegenwoordigers van de actievoerenden.

Zaken zullen in kaart gebracht worden en met de bevindingen zal de regering benaderd worden om zo uit de impasse te geraken.

De leden van de commissie zijn:

1. Drs. Roberto Baptista

2. Mr. Ruth Wijdenbosch en 

de geestelijken 

3. Mgr. Karel Choennie 

4. Ds. Michael Persaud en

5. Ds. Diana de Graven

De vertegenwoordigers van de actie zijn zondag 24 juli uitgenodigd om aan tafel te zitten, terwijl de regering op de hoogte gesteld zal worden van de bemiddelingsonderneming, ter oplossing van de problemen, die nu gaande is. 

De NPS,

Dr. Gregory Rusland

Voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!