Gevallen van Ziekte van Weil worden zoveel mogelijk onder controle gehouden

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de ernst van het aantal stijgende vermoedelijke gevallen van de Ziekte van Weil in Nickerie, werd er direct werk van gemaakt door de districtscommissaris en alle andere actoren.

Gratis vuilophaal van start gegaan

In vele buurten van het district Nickerie stonden al geruime tijd huizen en percelen onder hoog wied, daarnaast hadden ook heel veel bewoners grofvuil op hun erven liggen. De muizen en ratten die de bekende dodelijke ziekte Ziekte van Weil voortbrengen, vinden op deze plekken verblijfplaatsen. Deze ziekte heeft jaren geleden aan tal van mensen het leven gekost in Nickerie. De doden waren het gevolg van nalatigheid in de aanpak, maar dit keer is het anders, want de actoren die erbij betrokken zijn hebben sedert de verdachte gevallen werk ervan gemaakt om dit probleem aan te pakken.

Als eerste oplossing voor de rattenplaag problematiek moest er dringend gewerkt worden aan een schone leefomgeving voor de burgers. Doordat heel wat mensen grofvuil op hun erf hebben wordt het ratten makkelijk gemaakt om zich juist daar te vestigen.

De districtscommissaris is ingegaan op deze kwestie en samen met het ministerie van Volksgezondheid werd een degelijk plan in elkaar gezet om de ziekte te bestrijden. De buurtbewoners van de verschillende ressorten hadden op dit moment gewacht, omdat aan het ophalen van grofvuil toch een prijskaartje hangt. Het feit dat ze er nu gratis gebruik van mogen maken komt ze vele malen goedkoper uit.

Actieve gevallen, maar nu ook een actieve monitoring

Ondanks het feit dat vanuit de zijde van de overheidsorganen alles aan wordt gedaan, verneemt Dagblad Suriname van verplegend personeel in het Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie, dat de gevallen zoveel als mogelijk onder controle worden gehouden. Er zijn inmiddels wel mensen overleden aan deze ziekte. Dit heeft er alleen maar meer voor gezorgd, dat de zorg zich intensiever is op gaan stellen om ergere vormen van lijden bij burgers te voorkomen.

de gevallen die er zijn in het Mungra Medisch Centrum wordt alles gedaan om ergere complicaties te voorkomen, zegt een verpleger. Hij zegt dat er vanuit de kant van de leiding alles er aan wordt gedaan om de zieke mensen te beter te maken. De mensen waarvoor het nodig is dat ze naar Paramaribo gaan, worden ook meteen vervoerd. Hij sluit af met: “De situatie vertoont verschijnselen van onder controle zijn.“ 

Van de gevallen van wie tot nu toe melding is gemaakt dat ze vervoerd zijn naar Paramaribo voor medische hulp, wordt begrepen dat ze in een relatief goede gezondheid verkeren, vergeleken met de medische behandeling in Nickerie zelf.

GW

error: Kopiëren mag niet!