Activisten verwerpen handreiking president Santokhi voor dialoog

“Wij hebben geen zin in samenweefsels van verdichtselen”

De activisten aanjagers van het protest van maandagochtend bij het Kabinet van de President en het Onafhankelijkheidsplein tegen het regeringsbeleid weigeren de handreiking van president Chandrikapersad Santokhi aan te nemen om met hem in dialoog te gaan. Ze willen niet een soort privé dialoog met de president, maar een nationale dialoog.

De zogenoemde protestleiders blijken niet te vermurwen te zijn en lijken de knuppel in het hoenderhok te gooien door met allerlei eisen te komen waaraan de regering ook nog eens binnen 48 uur zou moeten voldoen.

Ze lijken uit te zijn op een confrontatie met de regering Santokhi-Brunswijk. De vraag is echter of zij namens de totale samenleving handelen.

De activisten aanjagers stellen het volgende in een uitgebracht heus eisenpakket gericht aan de president en zijn regeerteam:

“Naar aanleiding van het statement van de president van de Republiek Suriname, wensen wij, de initiatiefnemers van het volksprotest het volgende onder de aandacht te brengen van de president en de samenleving:

We hebben goede nota genomen van de inhoud en de strekking van uw statement. Het is ons en de Surinaamse samenleving opgevallen dat de toonzetting en de geest daarvan, een andere is dan de arrogante houding die wij van u gewend zijn. Tegelijkertijd spreken wij, u onze dank uit voor uw uitnodiging tot een gesprek.

Helaas hebben wij die behoefte daartoe niet om in privé of in klein verband met u conclaaf te treden. Wij willen achteraf niet het verwijt krijgen, dat we heulen met de regering voor eigen persoonlijk gewin. Een nationaal dialoog daarentegen, waarbij alle mediahuizen en ter zake deskundigen aanwezig zullen zijn, klinkt beter in de oren. 

Aangezien u ook niet concreet heeft aangegeven, aan welke van de door ons gestelde eisen, u bereid bent te werken, rest het ons aan te nemen dat dit een wenselijkheid is voor de toekomst. Bovendien hebben wij geen zin in samenweefsels van verdichtselen en hebben wij geen boodschap aan mooie woorden. Die zaken hebben we nu al 2 jaar moeten aanhoren.

Ten overvloede wensen wij, onder uw aandacht te brengen dat deze regering vanaf haar aantreden, bewezen heeft onbetrouwbaar te zijn, niet bereid te zijn op een deugdelijke manier verantwoording af te leggen en een zekere mate van arrogantie aan de dag te leggen, tot ergernis van de samenleving. 

Derhalve zijn wij -aangezien u, daarom vraagt- onder uw aandacht brengen, een aantal eisen waaraan de regering eerstens zou moeten voldoen, alvorens de acties zullen worden gestaakt:  

1. dat u per direct de friends en family benoemingen, van uw totale regering, waaronder ook die van de First Lady, Leo Brunswijk en alle andere dubbele en dubieuze benoemingen, zoals Maaltie Sardjoe etc binnen 48 uur na heden worden teruggedraaid;

2. dat u per direct de samenleving uitlegt hoe de brandstofprijs tot aan de pomp tot stand komt en waarom de samenleving continu te maken heeft met verhogingen, terwijl wereldwijd de prijzen zijn gekelderd;

3. dat er per direct een duurzame oplossing komt voor de zorgsector om adequate medische zorg te garanderen zoals neonatale zorg, Bazo kaarten problematiek, beter betalen zorgpersoneel om braindrain tegen te gaan en importeren van specialisten uit Caricom of Cuba om de opengevallen plekken te dichten;

4. dat per direct het verpleegkundig personeel over hun de Covid-vergoeding kan beschikken.

5.  Dat per direct het besluit neemt om de minister van Financiën & Planning op non-actief stelt, omdat u met uw handelingen, de samenleving in verwarring brengt en u ons het signaal geeft dat u een deel van “uw kinderen” een andere behandeling geeft, niet alleen, maar dat u ook de “andere kinderen” in de gelegenheid stelt om simultaan met een strafrechtelijk onderzoek, een intern onderzoek te laten instellen. Doelende op de minister van Financiën en ex-minister Pokie. En indien u het niet door heeft vanwege uw drukke werkzaamheden, willen wij u erop attenderen dat dit voor polarisatie heeft gezorgd.

6. Dat de samenleving er recht op heeft te weten wat er concrete is gebeurd in de case van de Hakrinbankdirecteur. Vrouwen voelen zich nu hiermee aan de grieven van mannen op de werkvloer overgelaten, dus eisen we dat het Openbaar Ministerie exact uitlegt, waarop zijn bevindingen zijn gebaseerd om tot de conclusie te komen dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In dat kader eisen wij van het Parlement dat de ‘Wet Sexueel Molest’ binnen een week op de agenda wordt geplaatst ter behandeling.

7. Dat het generaal pardon in de houtsector per direct wordt ingetrokken want hiermee bevorderd u corruptie en chaos.

8. We eisen duidelijkheid en transparantie als het gaat om het CBvS schandaal.

9. We eisen per direct verlaging van de EBS tarieven.

10. We eisen per direct een financiële influx voor het onderwijs zodat er middelen worden vrijgemaakt om goed onderwijs te bieden.

11. We willen weten waarom u heer president ten faveure van de handelaren, maatregelen neemt, die hen beschermt in plaats dat u de kant van het volk kiest om ons te beschermen tegen de stijgende woeker winsten!

Team Organic

Sergio Gentle

Maisha Neus

Dave Van Aerde

Raoul Hellings

Marleen Cameron

En overigen”

error: Kopiëren mag niet!