6 ministers op bezoek bij Newmont Suriname

Op uitnodiging van Newmont Suriname hebben zes ministers maandag 18 juli het mijnbouwbedrijf – de Merian goudmijn – in het bestuursressort Paramacca bezocht.

De ministeriële delegatie bestond uit de ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Silvano Tjong-Ahin.

Het bezoek maakte deel uit van de stakeholderbetrokkenheid van de multinational met belangrijke belanghebbenden voor een beter begrip van de werkwijze. Als duurzaam en verantwoord opererend mijnbouwbedrijf wil Newmont ook in dialoog gaan over verschillende zakelijke aangelegenheden. Het bezoek werd gehost door sr. director external relations, Shirley Sowma-Sumter en general manager Wilfred Visser.

De bewindslieden hebben verschillende afdelingen en operaties van het bedrijf bezichtigd. Daar is de Merian-goudmijn onderdeel van geweest. De bedoeling van het bezoek was om een high level overzicht te bieden van de activiteiten, alsook de ministers te informeren over de uitdagingen waarmee Newmont te kampen heeft.

De delegatie kreeg belangrijke informatie over de werkwijze van de multinational, de inspanningen voor milieuherstel, communicatie met de plaatselijke gemeenschap en de standaarden waaraan worden voldaan. Hieronder valt een mijnsysteem zonder gebruik van kwik, het herbeplanten, monitoren van fauna, waterzuivering en het betrekken van de plaatselijke gemeenschap door onder meer het bieden van trainingen.

Een van de uitdagingen is de impact op het milieu door activiteiten van kleinschalige goudzoekers in het Paramacca gebied. Ook het veiligheidsvraagstuk is onder aandacht gebracht.

“We proberen in samenwerking met de overheid diverse issues op te lossen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft al wat toezeggingen gedaan, dus daar zullen we in een vervolggesprek nader op ingaan. We hopen dat we daar zo snel mogelijk uitkomen”, aldus Sowma-Sumter.

error: Kopiëren mag niet!