“Dit schaadt onze naam in de wereld”

De kwestie van de verdwenen miljoenen houdt het land bezig. Ook DA’91 volgt het nieuws op de voet. Over het onderzoek dat loopt merkt voorzitter Angelic Del Castilho op, dat reeds is aangegeven dat de minister van Financiën en Planning geen blaam treft. Del Castilho had liever eerst de resultaten van het onderzoek afgewacht.

Zij vindt ook dat het de taak is van het parlement om de regering te controleren. “De eerste instantie is de volksvertegenwoordiging. En daarom is het enquêterecht zo belangrijk”, is haar reactie. “Politiek bestuurlijk kan vooraf niet worden geoordeeld. In het kader van goed bestuur zou de minister op zijn minst op non-actief gezet moeten worden, zodat elk onderzoek ongestoord kan plaatsvinden, want de minister heeft de politieke verantwoordelijkheid op het ministerie.” 

Del Castilho benadrukt, dat het om een ernstige zaak gaat en dat het onderzoek ongestoord kan plaatsvinden. Zij wijst erop dat de Nationale Assemblee (DNA) een taak heeft te vervullen middels haar controlerende bevoegdheid. “Want het is een ernstige benadeling van de belangen van het volk. Daarom zou DNA-gebruik moeten maken van alle haar ten dienste staande middelen om de regering ter verantwoording te roepen.” Zij herhaalt dat het enquêterecht in deze van groot belang is. “Er is meer dan 40 miljoen verdwenen in een land dat ernstig in de penarie zit. Dat is onacceptabel.” Voor de voorzitter van DA’91 ligt de verantwoordelijkheid bij de minister van Financiën en Planning. “Het is niemand opgevallen dat er miljoenen van onze rekeningen verdwijnen.”

VHP’er Sham Binda

Volgens DNA-lid Sham Binda beschikt het parlement niet over het recht van enquête. “We hebben hier geen enquêterecht, als hoogste college van staat zouden wij over veel meer bevoegdheden moeten beschikken, want wij zijn het volk die in feite daar zitten, maar we kunnen niet diepgaand onderzoeken omdat er geen recht van enquête is”, geeft Binda aan in een reactie. “We kunnen wel aan de ministers vragen, maar zij geven hun eigen antwoord”, licht Binda toe.

“Door de wereldcrisis zitten wij in een nog grotere verdrukte hoek. De regering moet veel vaker communiceren met het volk, ook met DNA, want ook wij zijn het volk. In de kwestie van de Centrale Bank zouden wij een spoedbijeenkomst moeten hebben, waarin wij de zaken geanalyseerd krijgen.” Binda zegt in dit verband respect te hebben voor elk onafhankelijk onderzoek. “Maar, als er comptabiliteitswetten zijn overtreden, dan moeten wij ook weten of dat zo is of niet. Wij moeten niet overgelaten worden aan de speculaties van de samenleving. Want elk verhaal zal tot zijn eigen verhaal leiden en dat is het gevaar.” Binda wijst er nog eens op, dat het parlement, DNA, geen vragen kan stellen aan de Centrale Bank van Suriname. “Als het recht van enquête er was dan hadden wij dat wel kunnen doen.”

Snel

“Onderzoeken in dit soort zaken moeten snel geschieden anders wordt het vuil onder de mat geveegd”, vervolgt Binda. “Er moeten duidelijke antwoorden komen, de regering moet met een verklaring komen, want het gaat om veel geld en er is schade aangericht aan de samenleving. Als het aan Binda ligt komt er een actie genaamd ‘schoon schip’ waarbij mensen die gefaald hebben zonder aanzien des persoons hun biezen moeten pakken.

Schade

Tot slot laat hij weten, dat internationaal iedereen meekijkt en dat dit investeerders afschrikt. “Als zelfs politiemensen tot protest oproepen. Investeerders komen niet in dit soort klimaten. Dit schaadt alleen maar onze naam in de wereld. Op dit moment wordt er alles gedaan om de macht van deze regering af te pakken, wet en recht worden overtreden om uitspraken te doen om mensen te roepen op straat en dat kan niet. Dit schaadt onze naam in de wereld.”

RB

error: Kopiëren mag niet!