Wereldbank stelt schuldverhouding tot bbp op 132,9%

Surinaamse economie groeit weer na inkrimping

“Als gevolg van een stijging van de overheidsuitgaven is de geschatte overheidsschuld als aandeel van het bbp gestegen tot 132,9%.” Dit stelt de Wereldbank op haar website in een overzicht over Suriname. De Wereldbank voorspelt ook, dat de Surinaamse economie zal groeien met 0,1%. Dat is een stijging na een grote inkrimping ten gevolge van onder andere de Covid-19 pandemie. De Wereldbank vermeldt in haar rapportage ook, dat Suriname volgens de Verenigde Naties vooruitgang heeft geboekt in een aantal sociale SDG-indicatoren. 

Verwachte groei 

De Wereldbank stelt: “Suriname is een land met een hoger middeninkomen in Zuid-Amerika met een bevolking van ongeveer 586.600 en een Bruto Nationaal Inkomen van 5.510 Amerikaanse dollar. Ongeveer een op de vier mensen in Suriname (26% van de bevolking) leeft van minder dan 5,50 Amerikaanse dollar per dag en volgens prognoses van de Wereldbank zou de armoede met 9% kunnen toenemen als gevolg van de Covid-19-pandemie en andere economische schokken. De verwachte bbp-groei voor 2022 wordt verwacht op 0,1%, na een krimp in 2021 van 1,9%. Als gevolg van een stijging van de overheidsuitgaven steeg de geschatte overheidsschuld als aandeel van het bbp tot 132,9%.”

Ontwikkeling 

“Het land staat op plaats 97 van de 189 landen en gebieden in de Human Development Index”, stelt het rapport verder.

Volgens de VN heeft Suriname vooruitgang geboekt in een aantal sociale SDG-indicatoren, zoals: alfabetisering van volwassenen, gendergelijkheid in het basis- en secundair onderwijs, waarbij vrouwen het beter doen dan mannen, en een daling van de kindersterfte. Om Covid-19 te bestrijden en in te dammen, heeft Suriname een Nationaal Responsplan opgesteld om kwetsbare huishoudens en huishoudens met een laag inkomen te beschermen, verliezen in de particuliere sector te compenseren door verhoging van de kinderbijslag, uitkeringen te verstrekken aan ouderen en gehandicapten, en ter beschikking te stellen werkloosheidsuitkering.

Lage vaccinatiegraad

“Ondanks een actieve overheidscampagne blijft de vaccinatiegraad in het land laag. Op 13 maart 2022 had slechts 40,3% van de bevolking twee injecties van het vaccin gekregen”, stelt de Wereldbank verder. 

Sinds de ontdekking van offshore-oliereserves in 2019-2020 heeft de regering haar intentie uitgesproken om haar olie- en gasindustrieën te ontwikkelen, waarbij de productie naar verwachting al in 2025 zal beginnen. Hoewel de Wereldbank op dit gebied geen steun heeft verleend, (in overeenstemming met haar toezeggingen van de One Planet Summit 2017. Terwijl Suriname deze industrieën ontwikkelt, is het belangrijk voor de regering om de beste praktijken te volgen en ervoor te zorgen dat bestuurs mechanismen voldoen aan internationale milieu- en sociale normen, aldus het rapport van de Wereldbank.

error: Kopiëren mag niet!