Regering en vakbeweging komen 8% loonaanpassing overeen

De regering en de vakbeweging zijn het eens geworden over de uitbetaling van de toegezegde 8% loonaanpassing. Het gaat in deze om de 8% salarisverhoging, die naast de reeds uitbetaalde 17%, die eerder dit jaar overeengekomen is tussen partijen. De loonaanpassing maakt deel uit van de financiële tegemoetkoming vanuit de Staat aan de werkende klasse.

Volgens Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder (Raad van Vakcentrales in Suriname) heeft president Chandrikapersad Santokhi verduidelijkt, dat de 8% loonaanpassing nog niet is uitbetaald, omdat het land financieel krap zit. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning werkt diverse scenario’s van betaling uit. De uitbetaling zal in elk geval, na de maand juli, zeker plaatsvinden. 

Op basis van de gevoerde gesprekken zegt Zunder, dat de vakbeweging binnenkort weer in het Tripartiet Overleg zal participeren. “De president heeft ook heel duidelijk benadrukt, dat wat in het Tripartiet Akkoord staat, uitgevoerd zal worden.”

Er waren onduidelijkheden omtrent de uitvoering van de maatregelen die partijen in het Tripartiet Akkoord zijn overeengekomen. Zij hebben zich op basis daarvan gebogen over de eerder gemaakte afspraken. De vakbondsleider zegt, dat na de gesprekken bijna alle onduidelijkheden zijn weggewerkt. De gesprekken, tussen de president, het clusterteam van ministers, het Onderhandelingsorgaan van de Overheid en de vakbeweging hebben plaatsgevonden op 13 juli.

Nog zorgen vakbeweging over energietarieven

Het enige punt dat de vakbeweging nog zorgen baart, is de aanpassing van de energietarieven, omdat dat inflatoir zou kunnen werken. “Daarnaast kan het de koopkracht van werknemers in zekere mate aantasten”, benadrukt Zunder. Verder zegt hij, dat het staatshoofd heeft aangegeven geen moeite te hebben met de aanpassing van de belastingschijven per 1 juli. “Dat betekent dat het gewoon doorgaat.”

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de gesprekken ook als zeer positief ervaren. Ten aanzien van de uitbetaling van de 8% loonaanpassing zegt hij, dat de president de instructie heeft gegeven aan het Onderhandelingsorgaan van de Overheid om met Ravaksur over de uitvoering hiervan te onderhandelen. “Dat zal op kort termijn ook gebeuren.”

error: Kopiëren mag niet!