Scheldende ‘veldadviseurs’ zorgen voor onrust bij OW

Minister Nurmohamed keurt vulgair taalgebruik met klem af

Er is commotie ontstaan afgelopen week onder het personeel van het ministerie van Openbare Werken (OW) nadat spraakopnames van scheldende beleidsadviseurs van de OW-minister rondgingen.

Onder andere gaan Suraj Sahadew-Lall, H. Narain en N. Barhoe scheldend tekeer tegen het personeel. Sahadew-Lall is ook bekend als bushouder en voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV). Op de spraakopname identificeert hij zich als beleidsadviseur. Tegenover de redactie van Dagblad Suriname laat OW-minister Riad Nurmohamed desgevraagd weten, dat schelden op de werkvloer niet toegestaan is. Hij gaf aan dat de mensen inmiddels aangesproken zijn. Volgens de bewindsman zijn fouten menselijk. 

Bond dreigt met acties

De spraakopnames hebben voor veel onrust gezorgd bij OW. “Niemand lust die man hier”, stelt een personeelslid tegenover Dagblad Suriname, verwijzend naar Sahadew-Lall. “Wij kennen hem niet eens. In de opname geeft hij aan namens OW-minister Riad Nurmohamed te opereren en vroeg op een denigrerende manier naar tekst en uitleg over operationele diensten van de afdeling Ontwatering van het ministerie.”

Nadat de geluidsopnames viraal gingen dreigde de bond bij OW in actie te gaan. Het personeel verzamelde zich bij de ingang afgelopen week.

OW-Minister Nurmohamed die het personeel aanhoorde, stelde dat schelden niet toegestaan is en gaf aan dat hij het geval zal oplossen. Echter vroeg de minister om geen acties te voeren voor ‘wisje wasjes’ maar om te kijken naar het groter plaatje. Er is veel werk te verzetten, beklemtoonde de bewindsman. “U weet dat ook”, gaf hij te kennen aan het personeel. “Er gaat veel meer mis achter mijn rug. Ik zal het oplossen. Ik ben er om de problemen op te lossen”, aldus de minister. De bond gaf minister Nurmohamed tot vandaag om met een passende oplossing te komen. 

Minister stuurt circulaire 

In een circulaire die de redactie onder ogen kreeg geeft minister Nurmohamed onder aan, dat  voor gewijzigde ondersteuning van de uitvoering werkzaamheden besloten is de veldcoördinatoren H. Narain, S. K. Sahadew-Lall, M. Bhoendie en N. Barhoe te belasten met spoed opdrachten afkomstig van de minister en wel de voorbereiding, coördinatie en rapportage en het toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden in Paramaribo en Wanica.

“De uitvoering van die werkzaamheden, dient in nauw overleg met de respectieve directeuren, onderdirecteuren of hoofden plaats te vinden. Daarbij dient er een deugdelijke vastlegging plaats te vinden met inachtneming van de vigerende comptabele regels. Op u allen wordt een dringend beroep gedaan om deze aangelegenheid in goed bestuur en optimale onderlinge communicatie te doen plaatsvinden”, aldus de bewindsman aan het personeel van OW.

error: Kopiëren mag niet!