Registreren EBS overbruggingstarief noodzakelijk voor toetsingscriteria

Per 1 juni is de tariefsaanpassing voor stroom ingegaan. Stroomgebruikers zullen voor de factuurmaand juli een aangepaste factuur ontvangen. Het overbruggingstarief geldt voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers, met een gemiddeld maandverbruik van 400 kWh of minder. Ligt het verbruik echter tussen 0 – 250 kWh dan is er een vast factuurbedrag van SRD 50 per maand vastgesteld. Het overbruggingstarief wordt niet automatisch toegewezen. Registratie is noodzakelijk, om na te gaan of men werkelijk in aanmerking komt voor het overbruggingstarief.

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) zal erop toezien dat alle stroomgebruikers, die recht hebben op het overbruggingstarief, en zich hiervoor hebben geregistreerd, dit ook ontvangen. Registratie voor het overbruggingstarief is daarom noodzakelijk en kan via de website van de EAS of via de EBS betaalkantoren. Assistentie via de EBS betaalkantoren, wordt geboden aan degenen die niet in staat zijn zelfstandig hun registratie te doen via de EAS website of niet beschikken over een mobiele telefoon en internetfaciliteiten. De EAS doet er alles aan om de stroomgebruikers te voorzien in hun behoeften en informatie te verschaffen over de effecten van het stroomverbruik. Duurzaamheid en het inspelen op nieuwe mogelijkheden in de energiesector spelen hierbij een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat stroomgebruikers niet onnodig meer betalen.

In september volgt de volgende tariefsaanpassing en deze zal te zien zijn op de maandfactuur van oktober. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt deze tariefsaaanpassing van september niet. Zij zullen gebruik maken van het overbruggingstarief tot 31 mei 2023. Uiteraard zal het gemiddeld maandverbruik onder de 400 kWh moeten blijven, wil men gebruik blijven maken van het overbruggingstarief. 

Eenmaal in aanmerking gekomen voor het overbruggingstarief, betekent dus niet, dat het gemiddeld maandvebruik niet meer in de gaten wordt gehouden. Het is belangrijk dat alle stroomgebruikers, het stroomverbruik nagaan en erop toezien dat er niet meer stroom wordt verbruikt dan nodig. Indien, dit wel gebeurt, dan zal de maandfactuur weer worden aangepast. Dus, nu mogelijk een factuur ontvangen voor een bepaald bedrag, betekent dat dit alleen blijft gelden bij een constant maandverbruik. Airco’s langer laten draaien, en meer apparatuur aanschaffen, hebben dus invloed op het gemiddeld maandverbruik. 

Via de website van de EAS, kan het stroomverbruik met de energiecalculator van NV EBS nogmaals worden gecalculeerd. Dit kan voorkomen dat men onnodig registreert voor het overbruggingstarief.

Is het gemiddeld stroomverbruik per maand hoger dan 400 kWh, dan zal het overbruggingstarief nadelig uitkomen. Een geregistreerde verbruiker betaalt een hoger tarief voor de kWh boven 250, namelijk SRD 2,50. De subsidie voor instellingen zoals stichtingen, kerken en overige maatschappelijke organisaties, blijft gelden, waarbij er een korting van 50% geldt op het gemiddeld maandverbruik. Ook hiervoor kan de EAS website worden geraadpleegd voor een aanvraag. 

Na het registreren voor het overbruggingstarief of het aanvragen van de subsidie voor instellingen, ontvangt men een bericht over de status van de afhandeling. Pas na een formele toewijzing geldt het overbruggingstarief of de subsidie voor instellingen, zo meldt de EAS donderdag 7 juli.

error: Kopiëren mag niet!