Onervaren jonge ABOP-minister Vorswijk weer hard op haar vingers getikt en deze keer door het OM

Werk aan de winkel voor het OM: is Vorswijk de enige minister die wetgeving naast zich neerlegt?

Het zit de jonge, onervaren minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk – ze zou amper rond de 30 jaar jong zijn – niet mee en dat is een understatement. De afgelopen weken is ze onder vuur komen te liggen voor met name haar handelen rond gronduitgiften in het zogenoemde Sabaku Project. Maar, deze week is ze zelfs ongemeen hard op haar vingers getikt – geslagen is eigenlijk het juiste woord – door nota bene het Openbaar Ministerie (OM). En, wanneer het OM z’n pijlen op je richt en je terecht wijst, dan moet er iets goed mis zijn.

En mis is het. Want, volgens het Openbaar Ministerie heeft de bewindsvrouwe de Wet Bosbeheer naast zich neergelegd. Kortom, een minister die de wet negeert, een wet die ze tot achter de komma zou moeten kennen. Dat is een – politieke en bestuurlijke – doodzonde of is het simpelweg domheid, naiviteit, of mogelijk ingegeven op instigatie van haar leider, vicepresident en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, die nogal eens uit de bocht lijkt te vliegen?

Wet Bosbeheer genegeerd

In voor niemand niet-mis-te-verstane bewoordingen liet het OM deze week in een uitgegeven persbericht weten, kennis te hebben genomen “van een ‘Generaal Pardon’” dat door de minister van Grondbeleid en Bosbeheer is verleend terzake illegale houtkap geldende van april 2022 tot en met april 2023, waarbij tevens is beslist, dat tegen illegale houtkap geen strafmaatregelen getroffen mogen worden”. “Met illegale houtkap wordt bedoeld bomen vellen zonder in het bezit te zijn van een vergunning daartoe. Een “Generaal Pardon” staat echter haaks op de Wet Bosbeheer. Dit is niets anders dan met een simpele brief de Wet Bosbeheer terzijde leggen, zonder een wettelijke grondslag”, aldus het Openbaar Ministerie in opmerkelijk scherpe bewoordingen.

Voor de duidelijkheid laat het OM minister Vorswijk ook nog even haarfijn weten, dat illegale houtkap tot gevolg heeft “dat ongecontroleerde houtkap plaatsvindt, met grote risico’s voor kaalkap, terwijl juist de Wet Bosbeheer duurzaam bosbeheer vooropstelt.” En die wet is dus, aldus het Openbaar Ministerie, door de minister gewoon genegeerd. 

Het is opmerkelijk dat zowel Vorswijk als welk ander lid in het regeerteam, woensdag 6 juli nog niet had gereageerd op het bericht van het OM. Ook Brunswijk hult zich opmerkelijk genoeg in stilzwijgen, hetgeen hij niet deed in de kwestie Sabaku Project waarin zijn jonge onervaren minister ook onder vuur kwam te liggen. Overigens, in andere kwesties laat hij ook steeds snel zijn ongezouten mening en kijk op zaken weten.

Sabaku Projekt debacle van Vorswijk

Wat was er ook alweer aan de hand? Kortweg, op een moment werd bekend, via social media, dat onder andere twee partijgenoten, en Assembleeleden, van Vorswijk gronden in het project toegewezen hadden gekregen, in sneltreinvaart. Gewone burgers moeten daarentegen gewoon netjes vele maanden, zo niet jaren, wachten alvorens zij in aanmerking kunnen komen voor een stukje grond. 

Maar, Vorswijk vond het nodig om haar politieke vriendjes stukken grond in handen te geven, buiten de normale, gebruikelijke procedure gang om. Tot ergernis van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken die er als de kippen bij was en zijn collega Dinotha Vorswijk op correcte wijze en inhoudelijk onderbouwd wees op een onjuiste gang van zaken rond de afgifte van gronden binnen het Sabaku Project. Hierop ontspon zich even een publieke ‘strijd’ tussen beide ministers. Vorswijk werd hierin uiteraard gesteund door haar ‘baas’ vicepresident en ABOP-leider Brunswijk.

Superlijm

Terug naar het Openbaar Ministerie. Het OM heeft nu dus minister Vorswijk scherp geattendeerd op feitelijk onwettig handelen. Een blamage voor deze jonge bewindsvrouwe. Maar, in tegenstelling tot haar voorgangster Diana Pokie, lijkt Dinotha Vorswijk met superlijm te zijn vastgeplakt op haar riante ministerszetel en is van opstappen geen sprake.

Mijnen in open wateren is verboden

Maar, er ligt mogelijk meer werk op het bord van het Openbaar Ministerie te wachten. Wat te denken bijvoorbeeld van de kwestie rond het gedoogbeleid inzake de goudpontons ofwel scalians. 

Het OM weet ongetwijfeld, dat het in Suriname bij wet verboden is om in open wateren te mijnen. Scalians, of ze nu wel of niet opereren met een geldige vergunning, mogen überhaupt nergens opduiken op rivieren, kreken en het stuwmeer. Toch zijn nog steeds scalians goud aan het mijnen en dus zijn ze nog steeds de biodiversiteit aan het vernietigen en de bodem van de rivier of kreek waar ze actief zijn. 

Ooit nam de minister van Natuurlijke Hulpbronnen het besluit, dat vergunningen van eigenaren van scalians na het verstrijken van de geldigheidsduur niet zouden worden verlengd. Maar, de minister – net als zijn collega Vorswijk van ABOP-huize – verstrekt geen enkele duidelijkheid over wat de geldigheidsduur is van de vergunningen die zijn verstrekt aan de scalianhouders die nog aan het mijnen zijn, laat staan wie die personen achter de scalians zijn. Neen, de bewindsman zwijgt. 

Kont tegen de krib

Dagblad Suriname heeft deze bewindsman vaak benaderd met vragen over de situatie rond de scalians, maar nimmer een reactie mogen ontvangen. Wanneer ook maar even een suggestie wordt gewekt dat er mogelijk belangen spelen, gooit de minister zijn kont tegen de krib. Een zeer onprofessionele houding van een bewindsman die weigert transparant te zijn als het gaat om scalians.

Velen in de samenleving hebben het vermoeden dat er meer aan de hand is. Zijn er mogelijk mensen in de politieke- en bestuurlijke top van het land die een vinger in de pap hebben in de scalians, achter de schermen? Is hier misschien ook sprake van bevoordeling van “family and friends”? Zolang er vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hieromtrent geen openheid van zaken wordt gegeven, blijven die vermoedens in de lucht hangen.

Het Openbaar Ministerie zou kunnen overwegen om ook de NH-bewindsman te wijzen op het feit, dat in het land wet- en regelgeving – ook inzake mijnbouw – niet voor niets in het leven zijn geroepen. Ook scalianhouders en zeker de NH-bewindsman dienen zich aan wet- en regelgeving te houden.

PK

error: Kopiëren mag niet!