Minister Kuldipsingh en ambassadrice van Singapore bespreken mogelijkheden voor wederzijdse investeringen

De ambassadrice van Singapore, Karen Tan, heeft samen met haar team bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende agentschappen dinsdag 5 juli een bezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De delegatie wil de bilaterale relatie als ook de intensiteit tussen Suriname en Singapore verdiepen, zodat meer ondernemers in beide landen kunnen investeren. 

Ambassadrice Tan heeft aangegeven, dat er weinig Surinaamse investeerders zijn in Singapore. Naar aanleiding hiervan heeft zij voorgesteld dat Suriname deelneemt aan de ‘Singapore Convention about Mediation’, zodat de onderlinge relatie geïntensiveerd kan worden. 

Verder is tijdens het gesprek naar voren gekomen dat er meer investeringsmogelijkheden zijn dan alleen in de olie- en gassector. De ambassadrice heeft ook meegegeven, dat er naar mogelijkheden gekeken kunnen worden om het reizen van investeerders te vergemakkelijken. 

Minister Kuldipsingh is ook de mening toegedaan, dat er gekeken moet worden naar het interesseren van investeerders voor beide landen. Dit zal ook bijdragen om Suriname uit de economische crisis te halen met de focus op kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Daarnaast deelt de minister ook de mening, dat er niet alleen gelet moet worden op de sector olie en gas, maar dat er ook investeringen gepleegd kunnen worden in kmo’s. Samen met Singapore zullen mogelijkheden worden uitgewerkt om Suriname te versterken met technische assistentie inzake het ondernemen.

error: Kopiëren mag niet!