Caricom – Met het oog op de toekomst

In verband met de Caricom staatshoofdenvergadering hebben Dagblad Suriname en gezelschap zich het hoofd gebroken over de onderwijssituatie in het land en die vergeleken met dat in Caricom-landen. Het denken bracht naar voren: “Caricom-lidstaten varen in hetzelfde schuitje als Suriname. Het landenverbond dat haar 43e staatshoofdenvergadering houdt, heeft het tijdens de beraadslagingen over het jongerenbeleid. Het kan niet anders, de bevolking van de gemeenschap bestaat grotendeels uit jongeren.

Harmonieus bestaan

“Caricom boort bronnen aan voor economische en maatschappelijke ontwikkeling.  De jeugd wordt steeds beter voorbereid op de waardige plaats die zij in de nabije toekomst binnen de Caricom gaat bekleden. Suriname streeft naar systematische aandacht voor voorzieningen die de voortdurende ontwikkeling ten goede komt.  Onderwijs, werkgelegenheid, maatschappelijke voorziening en zinvolle vrijetijdsbesteding wordt gezien als basis voor een harmonieus bestaan.”

Vruchtbaar onderwijs

“Er wordt gefocust op jongeren. Suriname behoort tot de absolute top van landen waar onderwijs het betaalbaars is. De leerplicht werpt vruchten af. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op het departement van Openbare Werken na, de sterkste begroting en de meeste werkkrachten in dienst. Stichtingen, niet gouvernementele organisaties timmeren aan de weg. Er zijn legio boven- en buitenschoolse activiteiten, al dan niet ondersteund door internationale organisaties en de particuliere sector.  Nooit eerder in de geschiedenis van Suriname is er zoveel gedaan en geïnvesteerd om onderwijs vruchtbaar te maken.”

Geschoolde krachten

“Getracht wordt om naast het verwerven van academische vaardigheden zich specifiek te richten op de behoefte van de lokale arbeidsmarkt. De burgers worden opgeleid tot geschoolde krachten die in staat zijn om zich verder te positioneren en uit te bouwen op de arbeidsmarkt.”

Vroegste kinderjaren

“Het onderwijs wordt aangepakt vanaf de vroegste kinderjaren. Technisch en beroepsgericht onderwijs en opleidingsprogramma’s mikken op veel meer dan de traditionele ambachten, het secundair onderwijs stevent af op beter universeel onderwijs.  Het te versterken onderwijssysteem rust voor een goed deel op de schouders van het lerarenkorps dat op haar beurt om scholing en herscholing aandringt.”

Technologie

“Het opnieuw systematisch uitrusten van opvoeders op alle niveaus met inbegrip van beleidsmakers, onderwijzers, docenten, curriculumontwikkelaars, administrateurs, managers, ouders en voogden is gewenst om tot effectief onderwijs te komen. Gedegen kennis en vaardigheid in de informatiemaatschappij is daarbij een noodzaak. De informatie en andere geavanceerde nieuwe technologieën zijn integraal onderdeel van het onderwijs aan het worden.”

In hetzelfde schuitje

De onderwijsdoelstelling van Suriname zoals op papier vastgelegd spreekt vrijwel eenieder aan. Het sluit naadloos aan bij de onderwijsfilosofie van Caricom. Ondanks de inspanning om het onderwijs omhoog te krijgen bevindt het zich nog aan de onderkant van de ladder. Het rendement is niet wat het wezen moet. De Caricom-lidstaten varen in hetzelfde schuitje.

HD

(Bijschrift illustratie: Postzegel uitgegeven in januari 2010 in verband met de Caricom-staatshoofden conferentie over ‘Youth Development” gehouden in Paramaribo.)

error: Kopiëren mag niet!