Onduidelijk of is opgetreden tegen illegale goudzoekers in Brownsberg Natuurpark na alarm Stinasu

Het is 10 juni. Stinasu-directeur Kenneth Cyrus slaat tijdens een toerisme informatiebijeenkomst in het Suriname Hospitality and Tourism Training Centre, alarm met de opmerking dat de Irene- en Leovallen in het Brownsberg Natuurpark in gevaar zijn.  “Hulp moet nu komen, het moet nu gebeuren”, zou hij hebben gezegd. Dat gevaar zijn de illegale goudzoekers die ongehinderd al vele jaren het natuurpark aan het uitgraven zijn met alle gevolgen vandien.

Maar, is het net juist de Stichting Natuurbehoud Suriname die het gebied zou moeten beschermen? Het gebeurt echter niet, al jaren niet. Enkele jaren geleden bleek zelfs de toenmalige directeur van deze stichting illegale goudzoekers tegen betaling van puur goud te accommoderen in het door hem te beschermen natuurpark. 

De opmerkingen van Kenneth Cyrus, zijn alarm, bleken niet aan dovemansoren te zijn gericht en meteen zou de Commissie Ordening Goudsector naar het gebied worden gestuurd om orde op zaken te stellen. 

Maar, inmiddels is het al juli en het is volstrekt onduidelijk of leden van die commissie werkelijk de volgende dag naar het Brownsberg Natuurpark zijn gerend om aanwezige illegale goudzoekers eruit te verwijderen en hun kampen te vernietigen. 

De redactie van Dagblad Suriname heeft getracht hieromtrent reacties en helderheid te verkrijgen van de Commissie Ordening Goudsector, Stinasu, de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu de heer Silvano Tjong-Ahin en minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, NH. Maar, vooralsnog, is geen enkele reactie ontvangen. Overigens, de heer Abiamofo reageert zelden tot nooit op vragen over issues zijn ministerie regarderende.

  • Na het ter perse gaan van Dagblad Suriname kwam alsnog een reactie binnen van minister Tjong-Ahin: “Het probleem van goudzoekers is ons natuurlijk bekend en als milieu verantwoordelijke ben ik zeer bezorgd over de ontwikkelingen. Ik blijf onvermoeid en herhaaldelijk aandacht vragen hiervoor binnen regeringskringen. Ik ben ook op de hoogte dat met name de collega van NH plannen heeft uitgerold om in te grijpen. Over het specifiek geval van Brownsberg zal ik spoedig in conclaaf treden met mijn collega van Grondbeleid en Bosbeheer.”

Het kan natuurlijk zijn, dat er is opgetreden in het natuurgebied tegen de illegale goudzoekers tussen 10 juni en vandaag de dag, maar het feit dat betrokken instanties zwijgen en er ook geen enkel nieuwsbericht is geweest vanuit de autoriteiten doet het ernstigste vermoeden: geen actie en dus nog steeds goudzoekers die het unieke Brownsberg Natuurpark tot aan onder de wortels aan het vernietigen zijn.

De huidige regering pocht dat zij transparant is, maar die transparantie is ver te zoeken als het gaat om de bescherming van het Brownsberg Natuurpark.

Toerisme

Overigens, op 1 juli werd bekend dat Suriname nu visumvrij toegankelijk is vanuit landen in de hele wereld. Dit, vooral met het oog op de ontwikkelingen van toerisme en de olie- en gassector. Maar, dan zou de regering ook moeten inzetten op het goede beheer en bescherming van gebieden in het land die aantrekkelijk zijn voor toeristen en zeker is, dat het Brownsberg Natuurpark een van die gebieden is. Maar, wil een toerist wel een natuurgebied bezoeken waar ze het risico loopt geconfronteerd te worden met forse kaalslag en met illegale goudzoekers die liever geen pottenkijkers willen zien? 

Het natuurgebied staat wereldwijd bekend vanwege haar unieke biodiversiteit: er leven honderden soorten vlinders, alle in het land levende apensoorten hebben er hun habitat en ook onder andere de jaguar. De vernietiging van het gebied is een schande en verantwoordelijke organisaties en regering zouden zich moeten schamen voor hun passieve houding.

Gidsen sloegen al in 2018 alarm…

Gidsen verenigd in de United Tour Guides of Suriname (UTGS) en de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) maakten zich eind 2018 al ernstig zorgen over de staat van de Leovallen op  Brownsberg. Volgens de gidsen kwamen de goudzoekers steeds verder het natuurgebied binnen…., maar er werd geen enkele actie tegen ze ondernomen. En vandaag de dag lijkt er weer niets te worden ondernomen.

Wat doen de huidige StiNaSu-directeur en zijn stichting eigenlijk om een halt toe te roepen aan de vernietiging van het unieke natuurgebied? Niets en wat schreeuwen of roepen langs de zijlijn schiet ook niet op. 

Wat hoort de samenleving nu over StiNaSu? Zelfs de Facebook-pagina van de stichting wordt al sinds 22 november 2017 niet meer ge-update. 

Zo lek als een mandje

Het natuurpark is zo lek als een mandje. Constant zijn goudzoekers in het natuurgebied aan het werk. Nu en dan is een handjevol verwijderd, maar de volgende dag zijn ze weer terug. Het zijn ad hoc acties vanuit de overheid, maar zonder enig aangestuurd en gecoördineerd beleid. Zowel de regering als natuurbeschermingsorganisaties ondernemen nauwelijks actie om het gebied te beschermen. Men kijk naar en wacht op elkaar. Er is geen toezicht. De illegale goudzoekers hebben vrij spel.

Duimen draaiend naar elkaar kijken….

Iedereen die het zou moeten aangaan kijkt al jarenlang duimen draaiend naar elkaar en onderneemt geen enkele actie tegen de goudzoekers en voor de bescherming van het gebied. De toekomst van het natuurgebied ziet er somber uit. De wijze waarop de autoriteiten het Brownsberg Natuurpark en haar unieke biodiversiteit al jaren aan haar lot overlaten staat haaks op de wijze waarop het groene en waterrijke Suriname door diezelfde autoriteiten in de wereld wordt uitgedragen. 

De Stinasu-directeur kan de ene noodkreet na de andere slaken, maar het is zijn eigen stichting, en dus ook hijzelf, die in actie moet komen als beheerder van het natuurgebied en met spoed met organisaties als het WWF-Guianas en Conservation International Suriname en met de regering rond de tafel gaan zitten en definitief een einde maken aan de vernietiging van het Brownsberg Natuurpark.

PK

error: Kopiëren mag niet!