Minister Mac Andrew gaat oorzaken na van arbeidstekort

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gaat heel binnenkort met de relevante actoren om de tafel zitten om na te gaan wat de oorzaken zijn van het schrijnend tekort van arbeiders op de arbeidsmarkt. Naast gesprekken met de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid gaat hij ook met de individuele sectoren uit de private sector praten over specifieke arbeids issues.

Helaas ontbreekt het zijn ministerie aan een goed arbeidsmarkt systeem, waardoor geen kritieke data voorhanden zijn om beleid te bepalen. Verder is er geen goed functionerend migratiesysteem, waardoor niet precies kan worden nagetrokken hoeveel mensen uit het land zijn weggetrokken en hoeveel het land binnenkomen. Het zou feitelijk simpel te achterhalen moeten zijn hoe groot de “brain drain” werkelijk is, dan men zou willen doen overkomen.

Het schrijnend tekort aan arbeidskrachten dat nu in het land wordt ervaren, is onlangs in de Nationale Assemblee ter sprake gekomen. Mahinder Jogi (VHP) sprak zelfs van een crisis op de arbeidsmarkt en zijn NDP-collega Melvin Bouva wilde weten wat er precies aan de hand is en welk beleid hierop zal worden losgelaten.

Algemene oorzaken

Hoewel hij de precieze oorzaken zal uitzoeken en de nodige data zal verzamelen zegt de Arbeid-minister, dat in zijn algemeenheid wel vast staat, dat het onderwijs in de achterliggende perioden niet voldoende krachten heeft kunnen afleveren om de voorzien in de behoeften op de arbeidsmarkt. Verder is het ook zo, dat velen in de meest productieve fase van hun leven er bewust voor kiezen om de arbeidsmarkt niet te betreden. Hij verwijst hierbij naar het dagelijks beeld bij de vele gokkantoren. Verder noemt hij situaties die het actief zoeken naar een baan ontmoedigen, waaronder financiële steun die men van familie of vrienden uit het buitenland ontvangt.

Uiteraard draagt “brain drain” bij aan het arbeidstekort in bepaalde sectoren, maar Mac Andrew denkt toch niet dat die zo groot is zoals men wil doet geloven. Onderzoek zal dat precies moeten uitwijzen.  De minister wil niet op voorhand nu al stellen, dat er arbeidskrachten uit het buitenland gehaald moeten worden. Hij wil eerst de nodige data voor handen hebben.

Trend in de wereld

Niet alleen in Suriname kampt men met het vraagstuk van een tekort aan arbeidskrachten, maar overal in de wereld. Het was duidelijk dat de Covid-pandemie er de hand in had, maar nu in de post pandemie periode lijkt deze trend zich voort te zetten. In de de VS en vele landen in Europa kampt men met een tekort aan arbeidskrachten. Er iets aan de hand in de wereld. 

Over bepaalde “low skilled” banen in het land die niet door lokale arbeidskrachten kunnen worden ingevuld, zegt de minister dat dit een algemeen bekend verschijnsel is in vele landen in de wereld. Er zijn altijd bepaalde banen in een land die lokale arbeidskrachten niet willen of kunnen invullen. Die worden ingevuld door arbeidskrachten uit een ander land waar de economische omstandigheden minder of slechter zijn. Ook in Suriname is dat het geval. In bepaalde sectoren waar “low skilled” arbeidskrachten nodig zijn, zoals in de visserij en de landbouw, worden de banen ingenomen door mensen uit het buitenland. Het minimumloon in Suriname schommelt rond de US$ 175, desondanks komen toch nog mensen naar Suriname om er te werken.

Inspelen op ontwikkelingen

Met het oog op de te verwachten economische ontwikkelingen in het land vanwege de olie- en gasindustrie, waarvoor  bepaalde “skilled” arbeidskrachten nodig zullen zijn, zegt de minister dat er nu reeds voorbereidingen daartoe worden getroffen. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur  zijn op dit stuk reeds initiatieven in het onderwijs ondernomen.

Ook is er een IDB project in voorbereiding voor trainingen om straks bepaalde positie in kunnen invullen. Het gaat om trainingen van kader. Vakscholing is een ander traject dat gevolgd wordt om straks het local content in staat te stellen diensten te kunnen verlenen aan de olie- en gasindustrie. De off-shore bases die er zullen komen zullen ook zorgen, dat mensen er emplooi zullen vinden. Er wordt nu ook nagedacht voor het opzetten van een “enterprise development center” dat lokale bedrijven kan helpen om hun kwaliteit en productiviteit  op te voeren, zodat ze beter in staat zijn de off-shore bedrijven te voorzien van hun goederen en diensten.

SS   

error: Kopiëren mag niet!