LVV tekent MoU met World University Service of Canada ter vergroting invloed jongeren in landbouw

Een Memorandum of Understanding (MoU) is donderdag getekend tussen de World University Service of Canada (WUSC-Caribbean) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De WUSC is een Canadese non-profit organisatie die zich beijvert om van de wereld een betere plaats te maken voor alle jongeren. 

WUSC-Caribbean heeft nu een vijfjarig project in uitvoering, getiteld “the Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) Project.” Dit project wordt uitgevoerd in Dominica, Guyana, Jamaica, St.Lucia en Suriname.

Vrouwen en jongeren (meisjes en jongens) zijn de centrale spelers in het SAC-project en het doel is om hun invloed in de gekozen landbouwmarktsystemen te vergroten, terwijl tegelijkertijd klimaatbestendige landbouwproductie versterkt wordt om zodoende voedselzekerheid te vergroten. De samenwerking tussen LVV en WUSC, via het SAC-project, met de financiering door Global Affairs Canada (GAC), is uiteenlopend van aard en zal gedurende de komende periode verder uitgewerkt worden. 

  • Maar, waar die samenwerking concreet uit gaat bestaan blijkt volstrekt niet uit het vrijdag 1 juli uitgebrachte persbericht van LVV. Hetgeen LVV beschrijft is zeer algemeen en weinig concreet. Er is sprake van samenwerkingsafspraken, maar waar die afspraken uit bestaan is ook onduidelijk.

Soedeshchand Jairam, directeur Landbouw, die de ondertekening namens LVV deed, memoreerde de perioden die de agrariër heeft moeten doorstaan wegens klimaatveranderingen. “Met de samenwerkingsafspraken tussen beide partijen, zal het resultaat een win-win situatie moeten zijn voor alle betrokkenen,” verzekert de Landbouw-directeur.  

De directeur van WUSC- Caribbean, Doug Graham, heeft onder andere de ondergelopen gebieden in het binnenland gezien. De verliezen die de lokale bevolking geleden heeft, hebben hem geraakt. Hij is content met de ondertekening en rekent op positieve verworvenheden van de capaciteitsvergroting in de landbouwsector.

Lees ook dit artikel over WUSC-Caribbean.

error: Kopiëren mag niet!