Edgar Sampie wil oorlog voeren voor grond op Noord

Veel afschuw vérgaande uitspraken jonge parlementariër

Edgar Sampie (ABOP) wil oorlog voeren voor grond te Paramaribo-Noord. Dit stelde de jonge politicus via social media. Hij is een van de hoofdrolspelers in de slepende kwestie van gronduitgifte te Paramaribo-Noord, op het Sabaku Project. Samen met Obed Kanapé (ABOP-fractieleider) kreeg hij in rap tempo onlangs terreinen toegewezen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.

Dagblad Suriname heeft ook informatie waaruit blijkt, dat naaste familieleden van Mahinder Jogi (VHP) ook grond hebben gekregen. Sampie deed echter uitspraken die gevoelig kunnen zijn en velen in de samenleving reageerden met afschuw op de uitlatingen. Ook presidentieel woordvoerder Alven Roosveld maakte zijn ongenoegen via Facebook kenbaar. 

Aanval gaat niet om Sabaku Project

“De traditionele grootgrondbezitters hebben moeite mee dat jij daar zit en hun praktijken dus niet best lopen! De aanval op jou gaat niet om uitgifte Sabaku, maar het streven om geheel Suriname uit te geven aan een bepaalde groep die niet op jou lijkt! Zij merken een bepaalde daling van de vraag naar percelen, waarvoor wij duizenden Euro’s moeten neertellen! De jaren toen zij het roer daar hadden, was er geen sprake van transparantie en was de vraag nooit gesteld om namen van personen te publiceren die een stuk grond gehad heeft. Blakamans horen niet in Noord te wonen, dat is letterlijk gezegd. “Wij gaan oorlog voeren en daar ben ik klaar voor”, aldus Sampie. 

VP beschermt minister GBB en stelt dat niets verkeerd is gedaan 

President Chandrikapersad Santokhi heeft op een persconferentie van de regeringstop eerder gesteld, dat de uitgifte van grond aan parlementariërs onethisch is. Hij staatshoofd keurde dit af. President Santokhi stelde dat dit haaks staat op de belofte van grond voor zij die het nodig hebben. Politici hebben geen voorkeursbehandeling. Voorts stelde hij, dat het volledig dossier is opgevraagd van GBB. Volgens president Santokhi houdt minister Dinotha Vorswijk van GBB vast dat er niets verkeerds is gedaan. Vicepresident Ronnie Brunswijk nam het op voor de minister en stelde dat er nergens staat, dat politici geen grond mogen krijgen. Hij stelde echter wel, dat voortaan het volk voorkeur zal krijgen boven politici. 

Minister Nurmohamed: “Percelen Sabaku Project mochten niet uitgegeven worden” 

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken stelde al eerder dat de uitgegeven beschikkingen voor percelen van het Sabaku Project mogelijk nietig verklaard moeten worden. Er blijkt geen vergunning te zijn gegeven door OW, voor de verkaveling. Toch is GBB overgegaan tot het uitgeven van percelen. OW-minister Nurmohamed schrijft dit toe aan mogelijke onwetendheid door het ministerie van GBB. Alle vergunningsaanvragen voor verkavelingsprojecten zijn kort na de verkiezingen, on hold gezet, zodat er ordening kan plaatsvinden.

Naast het Sabaku Project zijn er tal van andere projecten waarbij men is overgegaan tot verkaveling, zonder toestemming van OW. Dat levert burgers nu veel problemen op. “De uitgiften zijn in principe nietig”, stelde minister Nurmohamed. Minister Vorswijk van GBB, stelde in een schriftelijke reactie op de brief van Nurmohamed, dat zij volgens de juiste wettelijke procedures en -grondslagen gehandeld heeft.

error: Kopiëren mag niet!