PAHO: Landen moeten zich voorbereiden op lange termijn gevolgen Covid

Terwijl het aantal Covid-19-gevallen in de Pan-Amerikaanse regio blijft stijgen, met een toename van nieuwe infecties met 13,9% ten opzichte van vorige week, heeft de directrice van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne, landen opgeroepen om hun gezondheidsstelsels voor te bereiden op de langetermijngevolgen van de post-Covid-conditie (algemeen bekend als lange COVID), die velen in de regio kan treffen. 

Volgens schattingen kan 10-20% van de mensen die Covid-19 hebben gehad, symptomen blijven vertonen, waaronder aanhoudende en ernstige vermoeidheid, kortademigheid en geestelijke gezondheidsproblemen. 

En aangezien Noord- en Zuid-Amerika de afgellopen twee jaar meer dan 161 miljoen Covid-19-gevallen hebben gemeld, kunnen honderdduizenden mensen in de regio, zo niet miljoenen, er mogelijk door worden getroffen.

“De pandemie heeft ons keer op keer verrast, en veel van de gevolgen zullen nog jaren doorwerken”, zei de directrice donderdag tijdens haar wekelijkse persconferentie. 

De directrice benadrukte, dat vooral mensen met reeds bestaande aandoeningen risico lopen op een post-Covid-conditie, net als mensen die roken en vapen, en mensen die niet zijn gevaccineerd.

“De beste manier om post-Covid-conditie te voorkomen is door geen Covid te krijgen,” zei ze. 

Het dragen van een masker en sociale afstand houden zijn nog steeds belangrijke hulpmiddelen, vooral in gebieden met een hoge transmissie, en vaccins hebben ook een vitale rol te spelen in het vermijden van de ergste gevolgen van de pandemie.

Uit studies blijkt dat degenen die Covid-19 oplopen na vaccinatie mildere symptomen hebben en minder kans hebben om een post-Covid-conditie te ontwikkelen.

224 miljoen mensen in regio niet gevaccineerd

“Maar, 224 miljoen mensen hebben in onze regio nog geen enkele vaccinatie gekregen”, zei de directrice. “We moeten het tempo van de vaccinatie opvoeren om de bevolking te beschermen tegen de ergste gevolgen van dit virus.”

De directrice riep ook op tot meer steun voor patiënten met een post-Covid-conditie en tot gezondheidsstelsels die “dit langdurige effect van de pandemie erkennen en helpen aanpakken”.

Ter ondersteuning van de landen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) drie “R’s” geïdentificeerd om de acties te helpen sturen:

Recognition (Herkenning) – Gezien de grote verscheidenheid aan post-Covid-symptomen en het stigma dat rond de aandoening hangt, moeten landen ervoor zorgen dat gezondheidswerkers voldoende zijn opgeleid om de symptomen te herkennen. 

Revalidatie – De behandeling van post-Covid vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en artsen op een holistische manier samenwerken.

Research (Onderzoek) – We weten nog steeds niet genoeg over de post-Covid-conditie. Wetenschappers en onderzoeksinstellingen moeten zich ertoe verbinden om mensen met symptomen op de voet te volgen, zodat we meer over deze aandoening te weten kunnen komen.

“Dit is een echte aandoening, en er moet mee worden omgegaan door middel van robuust beleid en begeleiding,” zei dr. Etienne.

Impact post-Covid-aandoening moet erkend worden

“Het is ook van cruciaal belang dat we de impact erkennen die de post-Covid-aandoening heeft op het leven van mensen en samenwerken met de getroffenen om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.”

Wat de Covid-19-situatie in de regio betreft, blijft het aantal gevallen toenemen in alle vier de subregio’s, met landen die meer dan 1,3 miljoen nieuwe infecties en 4158 sterfgevallen melden.

In Noord-Amerika zijn de gevallen in totaal met 7,7% gestegen, waarbij het aantal gevallen in de VS en Mexico is toegenomen, terwijl het in Canada is gedaald. 

Zuid-Amerika meldde een aanzienlijke stijging van het aantal nieuwe gevallen, met bijna een half miljoen nieuwe Covid-19-infecties in de afgelopen week – een stijging van 24,6%.

In het Caribisch gebied zijn de gevallen de afgelopen twee weken aan een plateau begonnen, met landen die een toename van 3,2% in de afgelopen week meldden.

“Deze cijfers herinneren ons eraan dat te veel mensen nog steeds kwetsbaar zijn,” zei dr. Etienne. 

“Laten we de middelen die we vandaag hebben, aangrijpen om de ergste gevolgen van Covid te voorkomen en ons te helpen de bladzijde van deze pandemie om te slaan.” 

error: Kopiëren mag niet!