Donateurs die leerlingen Shiloh internaat tegemoet probeerden te komen, woedend over gang van zaken

De kwestie rond de 21 leerlingen uit Apoera die met een tekort aan voeding in het Shiloh internaat in Nieuw-Nickerie zaten, werd heel snel door verschillende donateurs opgepakt. De oproep die er was, heeft geholpen en men is met spullen naar het gebouw gegaan waar de leerlingen zijn. Helaas is men hiervoor niet op de juiste wijze behandeld. De donateurs kregen achteraf te horen dat hun bijdrage niet op prijs wordt gesteld

Het probleem behoorde tot het verleden

De opvang van de kinderen wordt maandelijks, zoals aangeven door de toenmalige toezichthouder van het internaat, vergoed door het districtscommissariaat te Kabalebo. Van de ouders van de leerlingen werd verwacht dat ze zouden inkomen met een deel van dat geld om maandelijks de kinderen te voorzien van de nodige spullen. Vanwege het ontbreken van financiën kon dit op een gegeven ogenblik niet en de toezichthouder was noodgedwongen om stappen richting de media te zetten om hulp te zoeken voor de leerlingen in het gebouw.

Districtscommissaris Kabalebo

Districtscommissaris van het ressort Kabalebo, Josta Lewis, geeft elke keer aan Dagblad Suriname te kennen, dat er alles aan wordt gedaan om de kinderen te voorzien van de nodige voeding en drank en een prettige leefomgeving. Zo heeft ze na de oproep ook spullen gedoneerd aan het internaat om ervoor te zorgen dat de leerlingen middelen hebben om te gebruiken.

De toenmalige toezichthouder Kevin Bronne gaf in gesprek met Dagblad Suriname aan, dat hij het heel erg aangenaam vond om te zien, dat de kinderen niet eens een dag zonder voeding kwamen te zitten vanwege de geweldige inzet van de gemeenschap. Nadat de leden van de Nationale Democratische Partij langs kwamen met voedingsmiddelen, volgden tal van andere organisaties om de kinderen te voorzien van de nodige voeding. De burgermoeder was ook een van de personen en ze is persoonlijk langs geweest met middelen en heeft de kinderen ook gemotiveerd om verder hun best te doen en niet op te geven.

Boze donateurs

Donateurs die hun bijdrage verder hebben geleverd om dit geheel te ondersteunen zijn ontevreden over de wijze waarop de burgermoeder hen heeft behandeld. Terwijl ze bezig waren een betere leefomgeving te creëren voor de leerlingen, werkte de burgermoeder hen continu tegen, stellen zij. Dit vanwege het feit, dat ze nimmer gemeld hadden dat zij een bijdrage kwamen leveren.

“De donaties kwamen en werden niet op prijs gesteld”, zegt een boze donateur tegen Dagblad Suriname. De ouders hebben dit in een eerdere berichtgeving ook bevestigd tegenover de krant. De mensen worden boos om te zien, dat vanwege deze hele situatie de leerlingen elke keer de dupe worden van zoveel misverstanden.

“Het is belangrijk om mee te nemen, dat het belang van de kinderen vooruitgeschoven dient te worden”, merkt de donateur op. Zelfs het feit dat hij internetaansluiting heeft laten plaatsen, leverde een heel gehaal en getrek op waardoor de organisatie besloot zich te onthouden van inzet. Dit terwijl de organisatie zich wel wilde inspannen voor de kinderen. Wat de burgermoeder ertoe heeft geleid om dit te doen, is nog duister. Het feit dat er aandacht wordt gevestigd op de leerlingen, moet juist toegejuicht worden. Zowel de ouders als anderen uit de samenleving willen het beste voor de leerlingen in het Shiloh internaat te Nieuw-Nickerie.

GW

error: Kopiëren mag niet!