VES: “Perikelen uitgifte domeingronden in grondhuur is uitwas diepgewortelde bestuurspraktijk”

In een uitgebreide brief van 28 juni verzonden aan president Chandrikapersad Santokhi stelt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) naar aanleiding van recente perikelen rondom de uitgifte van domeingronden in grondhuur, dat het geen incident is, “maar een uitwas van een diepgewortelde door diverse regeringen toegepaste bestuurspraktijk welke om een structurele duurzame correctie vraagt”

Het grondbeleid is volgens de VES niet het beleid van een toevallige minister en het “Sabaku-schandaal” is ook geen toevallige bestuurlijke incorrectheid of onethisch gedrag van een minister. “Het wettig bestuur heeft op diverse punten de vigerende wet overtreden. Dit vraagt om een diepgaand onderzoek die tot fundamentele verbetering moet leiden en zeker niet kan worden afgedaan met het voor de show “vrijwillig teruggeven” van een onterecht verkregen beschikking door een enkel DNA-lid totdat de storm is gaan liggen”, zo schrijft de VES.

“Meerdere net uitgegeven gronden op het Sabaku-project zijn doorverkocht, of worden in elk geval voor verkoop tegen hoge bedragen aangeboden, ter verrijking van een bevoorrechte groep geprivilegieerde personen.” 

“De gedachte van het Decreet Gronduitgifte (1982) om elke burger gelijke kansen te geven om in hun huisvesting of broodwinning middels productie te kunnen voorzien, wordt door dit beleid reeds decennia willens en wetens misbruikt. Het is dan ook niet vreemd dat de vorige president een 4-tal ministers op dit beleidsgebied “eervol” heeft ontslagen en U ook al eerder de eerste voor het grondbeleid verantwoordelijke minister heeft moeten vervangen, waardoor genoemde misstanden klaarblijkelijk niet alleen aan de persoon die aan het ministerie leiding geeft kan liggen”, aldus de VES.

De Vereniging van Economisten stelt, dat de grondoorzaak voor dit misbruik zijn oorsprong vindt in de wet, met een Decreet Gronduitgifte die vrije ruimte geeft aan de bewindspersoon om naar eigen discretie domeingronden toe te wijzen. “Daarbij worden kavels, zonder begrenzing in omvang en aantallen, zonder duidelijke criteria wie wel of niet in aanmerking komen, volgens willekeurige volgorde van aanvraag aan personen toegewezen. Dit betreft niet alleen een bevoordeling van de bekende Politically Exposed Persons (waaronder DNA-leden), maar ook een grote groep van minder bekende geregelde partijpropagandisten, vrienden, families en sponsoren van de coalitiepartijen, een oneigenlijk politiek bindmiddel en onacceptabele vorm van patronage, welke de inkomensverdeling c.q. de welvaartskloof tussen de top en de basis van de samenleving verder zal doen verslechteren.”

De VES vraag de president, in het kader van een meer fundamentele aanpak voor een rechtvaardigere, corruptie vrije en duurzame uitgifte van domeingronden, het volgende: 

“De bestaande wetgeving, met name het Decreet Gronduitgiftebeleid, grondig te (doen) evalueren door een brede selectie van terzake deskundigen, en duidelijk omschreven, heldere, concrete en niet voor tweeërlei uitleg vatbare voorstellen voor verbetering aan DNA aan te bieden; 

Gedurende deze periode van maximaal 4 maanden de uitgifte van alle domeingronden aan te houden.”

error: Kopiëren mag niet!