Waldy Simson en Gedicht Oten Wi Sa Fri?

In aantocht naar 1 juli laat kunstenaar Waldy Simson het volgende weten. Lang voor zijn deelname in San Nicolaas, Aruba, aan de expositie in het kader van 135 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, speelde bij hem de gedachte of de afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1863 niet voor een belangrijk deel een theoretisch gebeuren is geweest … !!!

Dit meer om het feit, dat onder andere bepaalde onmenselijke fenomenen die gedurende de slavernij reeds bestonden nog steeds bestaan en sterker nog, zullen blijven bestaan puur omwille van het behouden van bepaalde verhoudingen in de wereld. Die verhoudingen zijn van enorm groot belang voor een naar verhouding kleine groep die nimmer in slavernij heeft geleefd, maar wiens voorouders en ouders van slavernij hebben geleefd en zij dus van de erfenis van de slavernij … !!!

Twijfelend over ware vrijheid na afschaffing van de slavernij schreef Waldy Simson op zijn hotelkamer op Aruba het onderstaand gedicht, dat vertaald in Engels, Papiaments en Spaans tijdens het opkomend Black Lives Matters gebeuren in de wereld ook gebruikt is geworden … !!!

Oten wi sa fri?

No prefuru fu denki

fu denki taki wi kon fri

di bakrabasi ben koti den keti

a ben lafu so fisti

No leki fowru den sa fri

den sa ari na den srefi

prati

mi tya fu teego na den mindri

Noti

no noti den sa abi

mi sa tan abi na makti

sondro mi

den sa lasi pasi

Srafuten  mi sa gi

nyun nen

no den no kan fri

den musu prefuru fu aksi mi

Oten wi sa fri?

Waldy Simson / Uit het boek: Nieuwe pennenvruchten van Simson 

error: Kopiëren mag niet!