Stichting P.U.S.H. Forward gaat samenwerking met Bureau Slachtofferzorg aan

Stichting P.U.S.H. Forward (Professionele Uitvoering van Sociale Hulp) is maandag 27 juni een samenwerking aangegaan met het het Bureau Slachtofferzorg. Het bureau biedt psychosociale begeleiding aan slachtoffers/nabestaanden van geweldsmisdrijven. Slachtoffers van seksueel misbruik, huiselijk geweld, mishandeling of een verkeersongeval kunnen contact maken (bellen/appen) op het nummer +5978413003. 

Aan de directrice van Stichting P.U.S.H. Forward, Sade Lengibe-Lansdorf, is gevraagd waarom er ook aan verkeersslachtoffers is gedacht. Zij geeft hierbij aan, dat er in de afgelopen 5 jaren heel veel verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. “Het is gebleken, dat de slachtoffers niet de nodige begeleiding krijgen, want een verkeersongeval kan ook zware trauma’s veroorzaken.”

Op de vraag of mensen over het algemeen durven om professionele hulp te zoeken, zegt Lansdorf dat mensen soms niet durven om hulp te zoeken, omdat ze niet weten dat er hulp voor hen is en dat ze gratis begeleiding kunnen krijgen. “Vaak denkt men dat ze onder andere naar PCS (Psychiatrisch Centrum Suriname) of een psycholoog moeten gaan voor begeleiding, maar er is een aantal afdelingen/instanties waar men terecht kan zijn. Het Bureau Slachtofferzorg valt bijvoorbeeld onder het ministerie van Justitie en Politie.” 

Landsdorf haalt als voorbeeld een recent geval aan, waarbij een vader zijn zoon en daarna zichzelf heeft doodgeschoten. Zij stelt, dat de nabestaanden in zulke gevallen begeleid moeten worden, maar niet altijd is men zich daarvan bewust, omdat men ervan uitgaat dat de nabestaanden zullen rouwen en uiteindelijk de pijn zullen verwerken. “Maar, als mensen niet goed opgevangen worden, hebben we een heleboel mensen lopen met mentale issues”, zegt de directrice.

Zij heeft opgemerkt dat men in Suriname zich niet echt bewust is van zaken rondom mentale gezondheid. Dit uit zich ook op verschillende vlakken in de samenleving. Mensen kampen met problemen die ondere andere te wijten zijn aan de economische- en de Covid-situatie in het land. “Pas wanneer het probleem ondragelijk is wil men het aanpakken. Mensen overleven het, ze leven niet meer. Als dit niet goed wordt opgevangen, kan dat later voor problemen zorgen, vooral onder de jeugd. Wij van P.U.S.H. Forward willen daarom meer bekendheid geven aan deze instanties, zodat men weet dat er hulp en professionele begeleiding is.” 

Lansdorf wijst verder naar het dak- en thuislozenprobleem in Suriname. “Men ondervindt heel veel last van deze mensen. Het probleem moet vroegtijdig worden aangepakt bij de jeugdigen. Het begint bij de basis, om te voorkomen dat deze mensen op straat belanden. Wanneer het probleem erbarmelijk wordt, gaat men roepen, uitschelden of zelfs de schuld aan de overheid geven. Er zijn zoveel instanties die begeleiding geven, maar vaak genoeg hoor je ook dat er geen middelen zijn. Maar, ik geloof diep in m’n hart dat er niet veel geld nodig is om sociale projecten uit te voeren. Vandaar dat wij onze sessies ook online verzorgen. We gaan ook zelf naar gebieden om voorlichting te geven. Als je gaat zitten wachten op de regering of middelen, zal dat probleem niet aangepakt worden”, aldus de directrice van P.U.S.H. Forward.

SK

error: Kopiëren mag niet!