Negativiteitsbias

Iedereen heeft weleens last van negatieve gedachten. Een blik in de samenleving laat echter zien dat het negatieve steeds meer gaat overheersen. Mensen hebben steeds meer de neiging om situaties en uitspraken negatief te interpreteren en ook hun gedachten meer de negatieve kant op te sturen. Dit wordt de negativiteitsbias genoemd. De negativiteitsbias is een psychologisch fenomeen. Mensen hebben dan de neiging om informatie negatief te beoordelen. In de samenleving zijn alleen maar verwijten, kritiek en negatieve interpretaties te horen, dat verpest de sfeer en stimuleert niet een goede samenwerking.

Bijvoorbeeld, de president bracht recent verslag uit over het bereikte resultaat van de herschikking van schulden. In plaats van blij te zijn met dit kleine succes, werd er in een artikel spottend gevraagd hoe significant dit is en of Suriname hiermee gered is. Het artikel droop van de verwijten, dat er heel veel tijd is besteed aan het beleid van de vorige regering, foute leningen, herschikken van schulden. De doemdenker vergeleek dit kleine succes met de totale schuld en concludeerde dat het geen redding bracht. Natuurlijk zijn hiermee alle schulden niet in een keer weg, daarvoor is de schuld te groot. Het is echter wel een klein lichtje in die zware schuldenlast.

Tijdens het lezen van dat artikel, kon je gewoon proeven dat de schrijver ervan genoot om de mededeling van de president negatief te interpreteren en ook hoopte de lezer mee te sleuren in die negatieve spiraal. Dat is zo triest. Elke Surinamer weet dat de schulden enorm zijn en dat het land failliet is en daarom zal elk positief ingesteld mens blij zijn dat men niet stilzit maar zich inzet voor schuldensanering. Het resultaat, hoe klein dan ook, moet worden gewaardeerd. 

Deze negativiteitsbias zie je ook terug in hoe we naar anderen kijken: wanneer iemand een fout maakt en het later bij een andere taak heel goed doet, hebben we moeite om ons de goede prestatie te herinneren. De goede prestatie wordt overschaduwd door de herinnering aan de slechte prestatie. Men wilt zich liever blijven herinneren wat fout ging. Deze regering heeft veel positieve dingen gedaan, maar velen blijven dit hardnekkig negeren en die ene kleine fout steeds in het voetlicht plaatsen. Vooral andere politieke partijen zitten net spinnen in hun web af te wachten om toe te slaan. Zo’n houding ten opzichte van elkaar, zal nooit vooruitgang voor ons land brengen.

Een negatieve houding ontstaat meestal als gevolg van negatieve gedachten. Dat stemmetje in je hoofd blijft maar ratelen en houdt je gevangen in een neerwaartse spiraal van negatieve gedachten. Negatieve gedachten worden veroorzaakt door  ingesleten patronen die verband houden met je eigen overtuigingen, contacten en ervaringen. Probeer de patronen van negatief denken te herkennen dan kan je ze vermijden en jezelf de positieve kant opsturen. Positief leren denken betekent dat jij je negatieve gedachten kritisch leert beoordelen bijv.:’ kloppen ze echt, ben ik misschien aan het overdrijven?’ Van belang is om te leren op een reële manier te denken, bijvoorbeeld je kan jezelf afvragen of je er ook anders tegenaan kan kijken. Zelfkennis en zelfinzicht vergen training en tijd.

Neem de proef op de som en prijs anderen in plaats van negatief naar ze toe bezig te zijn. Je zult dan zien dat jij je beter voelt en beter functioneert. 

Recent nog zagen we op de televisie dat een groep mensen uit Brokopondo een petitie aan de regering voorlas. Het verzoek werd gedaan om te onderzoeken wat de oorzaak is van de wateroverlast. De groep eiste hulp en er werd ook nadrukkelijk gezegd dat ze die hulp wilden in contanten. De reacties op deze situatie waren zeer verschillend.

Het is een ieder bekend dat het land failliet is, waarom eisen deze mensen dan geld? Waar moet het geld vandaan worden gehaald? Van een kale kip, kan je toch geen veren plukken.                                                                                                             

  • Dit zijn nu mensen die niet begrijpen wat het betekent dat het land failliet is. Ze eisen en verwachten dat er met een toverstokje zal worden gezwaaid om hun eisen in te willigen.                                                                                                                          
  • Elke regering heeft te kampen gehad met dit waterprobleem. Waarom hebben ze toen nooit geroepen om vergoeding en nu wel?
  • En dan wordt er notabene cash geëist in contanten. Dit komt over als, ‘waar je het geld vandaan haalt, interesseert me niet, als je ons maar geld geeft.’
  • Men mag altijd om hulp vragen, maar het is de toon die de muziek maakt. Er wordt niet gevraagd maar geëist! Het zou prettiger zijn geweest als ze het anders hadden gebracht: “Regering we weten dat het land het financieel moeilijk heeft, maar zou u toch naar een mogelijkheid willen zoeken om ons te helpen?’
  • We zitten zelf niet in die nijpende situatie dus kunnen we er niet over oordelen.
  • We kunnen toch aandacht schenken aan hun hulpgeroep en samen naar een manier zoeken om te helpen. Die hulp hoeft niet alleen van de regering te komen. Dit keer zijn zij het maar morgen kunnen wij in nood zijn.

Zoveel verschillende reacties op dezelfde situatie. De vraag is nu welke reactie is positief en oplossend en welke zit vast in de negativiteitsbias? Wat doet negatief gedrag met jou als mens en wat doet het met je medemens of de samenleving? 

Tenslotte: Natuurlijk mag er kritiek zijn want dat houdt de mensen scherp en kan zorgen voor verbetering. Maar laat de kritiek opbouwend zijn, want opbouwende kritiek stimuleert positief gedrag en dat zorgt weer voor een prettige sfeer in de samenleving.

Use your voice for KINDNESS

your ears for COMPASSION

your hands for CHARITY

your mind for TRUTHFUL POSITIVE THINKING

and your heart for LOVE

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!