Rehabilitatie markt te Nieuw-Nickerie

Na een recent bezoek aan het rijstdistrict heb ik een aantal gesprekken gevoerd met diverse politici en burgers; tevens heb ik me georiënteerd op de veelbesproken situatie rond de markt. Elke bezoeker naar het westelijk district Nickerie brengt graag een bezoek aan de markt. Na uiteenlopende gesprekken met de marktventers en werknemers komt altijd het reilen en zeilen omtrent de markt ter sprake. 

Aanpak afkalving

De stabiliteit van de grond is zonder meer een vereiste, vooral op plekken waar mensen bij elkaar komen. Het probleem van de afkalving, vooral nabij de visafdeling is een euvel dat al decennialang in een deplorabele staat verkeert. Over de rehabilitatie en realisatie heerst er een onzekere situatie en vooral ontevredenheid bij de visverkopers. Al enkele weken zijn ze verplaatst naar de parkeerplaats, waar ze naar zeggen op eigen kosten hun kraampjes hebben opgezet. 

De intentie ervan was, dat er een aanvang zou worden gemaakt met de renovatie van de visafdeling  en de afkalving zou ter hand worden genomen. Tot op heden is te constateren, dat er niets  op te merken is van enige vorm van aanpak.  Er is nog geen enkel materiaal aangeleverd en tot ergernis van de visventers is het feit, dat ze in ongewisse verkeren. Hoe lang ze nog hun vertrouwde plek moeten ontberen, is nog een onoplosbaar raadsel.            

Het voorstel is mijnerzijds gedaan om ijzeren platen te laten plaatsen en het gedeelte tussen de visafdeling en de Nickerierivier op te hopen. Een betonnen dijk te plaatsen, is ook een optie; dit voorstel is reeds eerder gedaan en tevens toegezegd door de toenmalige regering o.l.v.  D. Bouterse.  We zijn reeds enkele jaren verder en de situatie is integendeel verergerd. 

Ik ben tevens getuige geweest van de dak lekkages. In afwachting van een eventueel nieuw gebouw, dient men waar nodig tijdelijk het dak te vervangen. 

Ik neem graag de vrijheid om de verantwoordelijke beleidsmakers en de Nickeriaanse DNA leden op te roepen om dit kleinschalig project met de nodige urgentie te realiseren.

De marktventers, in het bijzonder de visventers hopen dat om erger te voorkomen er wel een duurzame en spoedige aanpak niet zal uitblijven en binnen niet al te lange tijd een feit zal worden.  Tevens zullen de lokale bevolking; als ook de buitenlandse bezoekers na het realiseren en verfraaiing van de trekpleister van het district met veel plezier terugblikken op hun bezoek aan de markt van ons rijstdistrict.  

Roy Harpal 

error: Kopiëren mag niet!