ROS-minister bespreekt herstart Inter Guyanese Spelen met directeur Sportzaken van Guyana

De directeur van Sportzaken in Guyana, Steve Ninvalle, heeft deze week een bezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuël. 

Dit bezoek vloeide voort uit een eerdere ontmoeting van de Surinaamse directeur Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, met zijn Guyanese collega waarin gesproken werd over de Inter Guyanese Spelen (IGS). De besprekingen waren gericht op de herstart van de IGS later dit jaar en andere relevante zaken.  

Met betrekking tot de IGS zal in november een trial versie worden gehouden in Georgetown, Guyana. Door Suriname is voorgesteld om de IGS gedurende het hele jaar te houden, waarbij het kosten- en het logistieke aspect in ogenschouw worden genomen.

Behalve dat er rekening wordt gehouden met de Covid-19 situatie, moet volgens Touw Ngie Tjouw ook gelet worden op de gezondheid van de sporters. Er zal daarom een gezondheidstest gedaan worden. Er zal ook gekeken worden naar doelpunt controle, zodat alle wedstrijden eerlijk verlopen en er sprake is van fairplay.  

Er zijn op dit moment 10 takken van sport geselecteerd voor dit jaar, waaronder voetbal, volleybal, tafeltennis, basketbal, zwemmen en  tennis. Ook met betrekking tot leeftijden is voorgesteld om in nadere gesprekken te bekijken in hoeverre competities van andere leeftijden zoals U-14 en U-17 onderdeel kunnen zijn van de IGS. 

Directeur Ninvalle vond alle voorstellen prima en beloofde ze ter sprake te brengen in zijn kabinet. 

Er worden nog gesprekken gevoerd met Frans-Guyana over hun deelname aan de Inter Guyanese Spelen.

error: Kopiëren mag niet!