Iwan Wijngaarde over 1 juli viering: “We moeten in eenheid en harmonie samenwerken”

De viering van 1 juli is niet ver weg meer. Over een week wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Aan de ruim 300 jaar van slavernij kwam op 1 juli 1863 een einde, genoeg reden voor een feeststemming, zou je denken. Iwan Wijngaarde, de voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman laat weten geen feeststemming te bespeuren. “De saamhorigheid onder de mensen is er nauwelijks, er is geen ‘manspasisfeer’, ik proef niet de sfeer dat het volk blij is.”

Standaard

De Feydrasi zal standaard de herdenking doen bij het monument van Kwaku waar ook een bloemenhulde zal zijn. Bezinning is van belang zegt Wijngaarde in dit 159ste jaar van herdenking. Dit jaar wordt een gezamenlijke herdenking met de nationale commissie waar diverse hoogwaardigheidsbekleders het publiek zullen toespreken. Wijngaarde is lid van een adviescommissie en blikt vooruit op 1 juli waarbij hij ook aanwezig zal zijn op Para, op een van de plantages, waar hij is uitgenodigd. Over de viering van 1 juli valt veel te zeggen.

Geen contractarbeid

Wijngaarde verduidelijkt dat 1 juli niet verward moet worden met contractarbeid. Hij zegt hierover dat het een grove fout is als deze twee perioden met elkaar worden vergeleken. “Het zijn twee verschillende zaken en ik heb al eerder uitgelegd wat slavernij inhoudt”, merkt Wijngaarde op. Hij wijst op de gevolgen van deze slavernij periode. “Trefossa heeft hierover gezegd dat het in je genen gaat zitten.” Wijngaarde noemt de gevangenneming van de mensen in Afrika, het transport als vee over zee, en weer de verkoop van de tot slaaf gemaakten in Suriname. Op 1 juli zal hij dit proces nogmaals benadrukken. Ook zal hij ingaan op het begrip ‘pardon’ en ‘heling’. “Want er is een enorme verdeel en heers geweest onder de mensen”, bepleit de voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman. De verdeel en heers is tot op de dag van vandaag nog voelbaar. Juist hierom is Wijngaarde een voorstander van Pardon en Heling, wat in 2018 werd gelanceerd.

“Wij zijn een beweging die op zoek is naar een oplossing. Van belang is dat we pardon aan elkaar zeggen en samen projecten uitvoeren. We moeten in eenheid en harmonie samen werken, samen moeten wij elkaar ondersteunen zodat we als land kunnen groeien.” Wijngaarde zegt zich ervan bewust te zijn dat niet iedereen dit kan. Hij benadrukt nogmaals, dat de gedachte dat contractarbeid hetzelfde is als Slavernij een verkeerde is. “Het zorgt ervoor, dat de ene groep als waardeloos wordt gezien terwijl een systematische verdeel en heers politiek aan de basis lag van de mensen in slavernij waarbij hun cultuur en beschaving hen werd ontnomen.”

Wijngaarde merkt ook op dat er nu reeds plannen bestaan om de viering van volgend jaar in 2023 uitbundiger te vieren vanwege de Bigi Jari, het is dan 160 jaar sinds de afschaffing van de slavernij.

Wateroverlast

Dit jaar is de sfeer ook anders vanwege de wateroverlast in veel gebieden in het binnenland. “Als je dorp, je huis en je gebedshuizen onder water zijn, dan is meer dan de helft van je leven ontregeld. Het culturele is een bijzonder belangrijk aspect dat niet onderschat moet worden”, aldus Wijngaarde tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!