President Santokhi: “Wateroverlast heeft extreme gevolgen voor Suriname”

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdagmiddag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee benadrukt dat wateroverlast extreme gevolgen heeft voor Suriname. 

Santokhi: “De afgelopen twee jaren hebben we gezien dat neerslag en de watervoorraad, in vooral het zuiden van Suriname, enorm zijn toegenomen. Dit zorgt ervoor dat dringende besluiten nodig zijn om de lokale gemeenschappen, scholen, wegen, landbouwgebieden en industrieën te beschermen.”

Het staatshoofd zei ook, dat het klimaat in de hele wereld verandert. “Behalve klimaatverandering heeft de wereld ook met andere problemen te kampen, zoals oorlogen en andere rampen. We gaan dus een groot deel zelf moeten doen en niet blijven wachten op steun van buiten”, sprak president Santokhi. 

Hij zei verder, dat de regering ervoor kiest om waterwegen duurzaam en structureel te onderhouden. De ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat er een goed waterbeheer wordt gevoerd. “Zij zijn dagelijks bezig met de monitoring en acties met een urgent karakter.” Deze ministeries hebben verder de taak om in het kader van klimaatverandering diverse beleidsacties te formuleren voor de regering.

De centrale rol die het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft bij de noodhulp in de door wateroverlast getroffen gebieden heeft het staatshoofd beklemtoond. Het NCCR zal verder worden versterkt met deskundigen en middelen. “De ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid zorgen voor de verdere sociale hulpverleningen en humanitaire hulp”, aldus de president. 

Actieplan voor rampen

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is samen met alle andere relevante actoren belast een actieplan voor rampen op te stellen.

error: Kopiëren mag niet!