Experts uit Nederlandse watersector naar Suriname – Ook 200.000 euro steun van Nederland

Nederland steunt Suriname bij de aanpak van wateroverlast. Minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) maakte vrijdag 17 juni bekend hiervoor financiële steun beschikbaar te stellen en experts uit de Nederlandse watersector in te zetten. De bijdrage van 200.000 euro is bedoeld voor voedsel, schoon drinkwater en onderwijs. 

Door het inzetten van waterexperts helpt Nederland Suriname bij het in kaart brengen van de urgente waterproblemen en mogelijke oplossingen hiervoor.

Het geld is bestemd om de inzet van de VN-organisatie UNICEF in Suriname te ondersteunen. De wateroverlast treft momenteel 7.000 Surinamers. UNICEF verleent mede met Nederlandse bijdragen noodhulp aan getroffenen. De organisatie zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, schoolbenodigdheden en medische zorg. Ook verstrekt de organisatie specifieke benodigdheden voor persoonlijke hygiëne van vrouwen en meisjes. Nederland geeft zo gehoor aan de verzoeken van de Surinaamse overheid om internationale bijstand.

Dutch Risk Reduction Team

Daarnaast zal er zo snel mogelijk expertise via het Dutch Risk Reduction Team (DRR–Team) ter plekke worden ingezet. Een DRR-Team bestaat uit experts uit de Nederlandse watersector en doet naar aanleiding van urgente waterproblemen aanbevelingen voor korte- en langetermijnoplossingen.

error: Kopiëren mag niet!