“Wateroverlast is geen natuurverschijnsel”

Een bezorgde buurtbewoner van de buurt Abrabroki in Paramaribo geeft aan, dat hij de situatie van ondergelopen percelen bij regenval al zat is. In gesprek met Dagblad Suriname doet hij zijn beklag.

De duikers zijn dichtgeslibd

De duikers die zich bevinden op de hoek van de Slangenhout- en Calcuttastraat zijn behoorlijk dicht geslibd en zorgen ervoor dat overtollig water niet makkelijk weg kan uit de trenzen. “Vanaf 2009 vraag ik aan ambtenaren van Openbare Werken om het slib in de duikers te verwijderen, maar ik krijg allerlei verhalen te horen die nergens op slaan”, zegt hij boos. 

Geen overheidsinterventie

“Dit is geen klimaatverandering, maar het beleid dat het ministerie van Openbare Werken voert”, zegt hij er nog bij. De trenzen langs de straten worden, aldus de buurtbewoner, niet regelmatig uitgediept. In bijna 30 jaar is hier niets aan gedaan. Door slib ophoping in de trenzen en duikers wordt de capaciteit van waterberging en waterafvoer steeds en steeds minder. Behalve alle genoemde feiten, worden de begroeide goten met gras ook een last voor het afwateringssysteem. De overheid was vroeger wel gewend om de trenzen te ontdoen van het slib, dat vervolgens werd afgevoerd door vrachtwagens. Door klachten van burgers over de modderdeeltjes die op het wegdek vielen, werd het uitdiepen zonder een ander interventie model, stopgezet. 

Gevolg van nalatigheid overheid

Doordat het afwateringssysteem niet goed is voor de afvoer van het water, blijven in het geval van overtollig water de percelen en woonhuizen zeker een dag vol met water. De vermoedelijke defecte sluis bij het Saramaccakanaal en de Surinamerivier zorgen deels, aldus de burger, bij vloed ook voor hoge waterstanden in de trenzen die de afvoer niet kunnen bieden.

De burgers zijn van mening dat ze ten onrechte onder water lopen bij eb en doen daarom een beroep op de minister van Openbare Werken om de trenzen waar nodig op te schonen en uit te diepen om in geval het klimaat verandert het toch wat dragelijker te maken voor de mensen van de buurten.

GW

error: Kopiëren mag niet!