Parmessar roept op tot waakzaamheid in grenskwesties met Guyana

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblee, heeft zaterdag tijdens de partij massameeting in het district Nickerie, zijn partijgenoten opgeroepen tot waakzaamheid in de grenskwesties met buurland Guyana.

Hij hekelt de houding en het beleid van de regering in deze die hij kwalificeert als te zijn niet voldoende de nationale belangen van het land voor ogen houdend. Daar tegenover ziet hij van de Guyanese regering een systematisch en goed doordacht beleid naar Suriname toe dat uiteindelijk voor hen ertoe moet leiden, dat zij  rechten zullen kunnen claimen op grondgebieden die Suriname toebehoren. Volgens Parmessar heeft Guyana door de jaren mede met behulp van haar internationale netwerken enorm veel kennis en tijd gestopt in haar grensstrategie naar Suriname toe. Zij is daartoe gedwongen, omdat meer dan de helft van haar westelijk grondgebied door Venezuela wordt betwist. Mede tegen die achtergrond richten zij hun aandacht op grenskwesties met Suriname.

Zeegrens

Het geschil over de zeegrens, dat in 2000 in een ernstige diplomatieke ruzie tussen beide landen uitmondde en uiteindelijk, volgens Parmessar, in het nadeel van Suriname door een internationaal VN tribunaal werd beslecht, is een voorbeeld van hoe doordacht het Guyanees beleid en strategie zijn naar Suriname toe als het gaat om grensgeschillen. In juni 2000 verjoegen Surinaamse marineschepen een booreiland van CGX energie dat met een vergunning van de Guyanezen onderzoek deed naar olie- en gasvoorraden in Surinaamse wateren. Het zeegebied waar Guyana thans enorme olie- en gasvoorraden heeft ontdekt bevindt zich slechts enkele mijlen verwijderd van de plek waar indertijd Surinaamse marineboten het CGX boorplatform verjoeg.

Parmessar ziet een zelfde lijn die Guyana nu volgt met betrekking tot de Corantijnrivier en de zuidwestelijke driehoek die bekend staat als Tigri.  Voor Suriname is de Corantijnrivier in zijn geheel Surinaams grondgebied. Desondanks laat de Surinaamse regering volgens hem zich in de luren leggen door de Guyanezen die aandringen op gezamenlijk gebruik van de rivier. 

Visvergunning geen hoofdissue 

De kwestie visvergunningen die speelt is volgens Parmessar niet het hoofdissue voor de Guyanese regering. Zij gooit het op gezamenlijk gebruik van de Corantijnrivier om in de toekomst rechten te kunnen claimen op die rivier. De gezamenlijk bouw van de brug over de Corantijnrivier, dat Surinaams grondgebied is, behoort tot de goed doordachte strategie van de Guyanezen. Vandaar dat de NDP-fractie in het parlement herhaalde malen de regering gevraagd heeft onder welke voorwaarden de gezamenlijke bouw van de brug ter hand zal worden genomen. 

Voor de NDP is het volgens Parmessar onkan, dat Guyana beheersdaden zal uitoefenen op de brug, die op Surinaams grondgebied staat. Tien jaar geleden, toen tijdens de NDP-1 regering, de kwestie van de bouw van de brug over de Corantijnrivier reeds ter sprake kwam, heeft de regering het voorstel van de gezamenlijke bouw om redenen van soevereiniteit van de tafel geveegd. 

Tigri

Ook de kwestie Tigri aan de zuidwestelijke grens is onderdeel van de goed doordachte strategie van Guyana. Parmessar zegt niets tegen de Guyanese regering te hebben. Zij stelt de Guyanese belangen voortdurend voorop, en dat zou de Surinaamse regering ook moeten doen en zelfs tien maal beter. De NDP-fractieleider maakte melding van geruchten die hem ter ore zijn gekomen, als zouden Guyanese notabelen het dorp Kwamalasamutu hebben bezocht en bewoners daar hebben aangespoord om naar het Tigri-gebied te verhuizen, waardoor ze de Guyanese  nationaliteit zouden verkrijgen. Dit zou de Guyanese claim op het grondgebied versterken.

Parmessar herhaalde zijn oproep en voorstel gedaan in het parlement om een “fact finding” missie uit te voeren naar het Tigri-gebied om te kijken wat er allemaal daar gebeurt.

SS            

error: Kopiëren mag niet!