BBGO ingenomen met verhoging onderstand pensioen

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) is erg ingenomen met het besluit van de regering om het onderstand pensioen met SRD 900 te verhogen naar SRD 1.250. Het onderstand pensioen, dat in de volksmond bekend staat onder de naam onderstand, is een uitkering aan personen die bij de overheid hebben gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst.

BBGO-voorzitster Renate Wouden verduidelijkt dat tot deze groep overheidswerkers veelal schoonmaaksters en wachters behoren. Doordat deze groep toen maandelijks een salarisslip ontving leefden ze in de veronderstelling dat zij landsdienaren waren in de formele zin. Vaak heeft niemand ze erop gewezen, dat ze na hun 60e jaar geen overheidspensioen zouden ontvangen. In deze groep zitten volgens Renate Wouden ook personen die meer dan 25 jaar voor de overheid hebben gewerkt. 

De BBGO heeft zich altijd het lot aangetrokken van deze groep overheidswerkers die het vaak alleen moeten doen met een onderstand uitkering van SRD 300 tot SRD 350. De bond heeft in de afgelopen jaren bij opeenvolgende ministers en directeuren van het ministerie van Binnenlandse Zaken gepleit voor positieverbetering van de groep onderstand genietenden.

Volgens mevrouw Wouden was het voorstel van de BBGO om de armoedegrens te hanteren als minimum voor het onderstand pensioenbedrag. De BBGO is daarom erg ingenomen dat na zoveel jaren gepleit te hebben voor positieverbetering van de onderstand genietenden, nu het eindelijk zover is dat de regering besloten heeft het onderstand pensioen te verhogen naar het niveau SRD 1.250.

De goedkeuring van de verhoging van het onderstand pensioen door de Raad van Ministers op 1 juni is geschied op voorstel van minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.

SS    

error: Kopiëren mag niet!