Minister Achaibersing: “Rentebetalingen TD-veilingen zijn geen geldschepping”

Met de rentebetalingen aan de algemene banken bij de Termijn Deposito veilingen (TD’s)  van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is geen sprake van geldschepping. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning legde afgelopen vrijdag tijdens de behandeling van de nieuwe Centrale Bankwet in de Nationale Assemblee uit, dat de TD-veilingen als monetair instrument is geïntroduceerd om de in omloop zijnde geldhoeveelheid ie te beheersen om zodoende de inflatie te bedwingen.

De bewindsman zei, dat men de werking van het systeem van de wekelijkse TD-veilingen eerst goed moet kunnen doorgronden. Ten eerste legde hij uit dat de TD-veilingen een continue proces is. Maandelijks stelt de Centrale Bank van Suriname de geldhoeveelheid vast welke het wil “vastbinden”. Het “vastbinden” impliceert dat een bepaalde geldhoeveelheid uit de omloop wordt gehaald (afromen). Het prijskaartje dat hieraan hangt zijn de rentelasten oftewel de renteopbrengsten van de algemene banken. Volgens de uitleg van de Financiën-minister zijn deze renteopbrengsten inbegrepen in de geldhoeveelheid die de CBvS maandelijks vastbindt. De rentelasten van de TD-veilingen zijn altijd lager dat de geldhoeveelheid die wordt vastgebonden. Hierdoor is volgens de minister er geen sprake van geldschepping.

Renteopbrengsten

In de samenleving en in de Nationale Assemblee wordt sinds enige tijd aangevoerd, dat terwijl de TD-veilingen bedoeld zijn om in omloop zijnde geldhoeveelheden af te romen, er met de uitbetaling van rente aan de banken juist geld in de samenleving wordt gepompt. 

Sedert de wekelijkse TD-veilingen in juni vorig jaar door de CBvS zijn geïntroduceerd, hebben de algemene banken flink verdiend aan renteopbrengsten met hun TD-beleggingen. Met de veiling van vorige week woensdag is het totaal gecommitteerde rentebedrag dat aan de banken uitbetaald moet worden gestegen naar SRD 673 miljoen. Dit is dan wel het bedrag dat opgebouwd is vanaf de eerste wekelijkse TD-veiling in juni vorig jaar. Volgens de uitleg van minister Achaibersing afgelopen vrijdag in het parlement, moet dit bedrag bezien worden tegen de achtergrond van de enkele miljarden die sedert de eerste TD-veilingen vorig jaar zijn “vastgebonden” om de inflatie te bedwingen.

Veilingresultaat 8 juni

Vorige week woensdag 8 juni heeft de CBvS tijdens de wekelijkse TD-veilingen een totaal bedrag van SRD 900 miljoen op de veiling gebracht. Er werden TD’s met drie looptijden geveild, met name 1 week, 1 maand en 3 maanden. De algemene banken waren in de gelegenheid biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 700 miljoen voor het 1-weeks TD instrument, SRD 100 miljoen voor het 1 maands TD instrument en SRD 100 miljoen voor het 3-maands.

De algemene banken hebben in totaal SRD 794.5 miljoen geboden voor het termijndeposito instrument met een looptijd van 1-week, waarbij het volledig volume ad. SRD 700 miljoen werd toegewezen. Voor het 1-maands- en 3-maands TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 88 miljoen en SRD 60 miljoen aangeboden, welke is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weeks TD is gestegen met 9,7 procentpunt en bedraagt 28.1%. Voor de 1-maands TD is de gewogen gemiddelde toegewezen rente gekomen op 39.8% en voor de 3 maands TD is dat 57.1% geworden.

Naast de bestaande TD-veilingen gaat de CBvS in het kader van haar Open Markt Operatie (OMO) over een week beginnen met de uitgifte van Centrale Bank Certificaten (CBC’s). In een soortgelijk veilingsysteem als bij de TD-veilingen zullen banken, niet-bankinstellingen en andere rechtspersonen aan de CBC-veilingen mogen deelnemen om hun geld te beleggen. In een tweede fase zullen ook de gewone huishoudens worden toegelaten voor deelname aan de CBC-veilingen. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!