Op weg naar Keti Koti 2022 – Deel 10

Keti Koti 1863-2022

Het integratieproces richt zich vooral op de verhouding tussen Hindoestanen en creolen.“Wie discrimineert wie in Suriname? Wie is fout bezig? Er wordt met een beschuldigende vinger naar elkaar gewezen. Niemand discrimineert of is racist, maar de zondaren zijn talrijk. Suriname is tegen discriminatie en vóór pluralisme, eerbied voor de menselijke waardigheid, verdraagzaamheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en mensenrechten.”

Superieur

Uit gesprekken met mensen die geen geheimenissen hebben werd gehaald: “Wetenschappers gaan ervan uit, dat het diersoort mens afstamt van de aap. Het dier-mens wordt beschouwd als superieur in het dierenrijk. Tijdens de koloniale overheersing kwam het dierlijke in de mens bovendrijven.”

Het slimste dier

“De mens het zogenaamde slimste dier op aarde heeft het in zich om een bende te maken op de mooiste planeet in het universum. Slaven werden beestachtig behandeld. Het wreed zijn tegen elkaar zet zich tot vandaag voort.”

Afschaffing van de slavernij

“De komst van contractarbeiders uit Azië is ingeven door de afschaffing van de slavernij. Vanaf de jaren vijftig richt het integratieproces zich vooral op de verhouding tussen Hindoestanen en creolen. In aanmerking genomen, dat zij ampertjes anderhalve eeuw op Surinaamse bodem leven en de bewuste apartheidspolitiek van de Hollandse kolonialen en andere hindernissen, verloopt de integratie positief.”

Politieke emancipatie 

“De Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben daartoe bijgedragen. De contractarbeiders konden zich in die periode via de klein landbouw opwerken. Tegelijkertijd kwam de politieke emancipatie met mr. Lachmon als vaandeldrager en het Algemeen Kiesrecht als wapen.”

Kaste

“Er ontplooide zich een Hindoestaanse politieke/elite klasse die politiek, economisch, cultureel en religieus de boventoon voert in vooral hun bevolkingssegment. Deze groep groeide uit tot een gesloten kaste, waarbinnen religie, economie en politiek hand in hand gaan. Zij bestaat zoals geschetst, uit een eerste generatie waarbij de VHP centraal staat en steunt op een districts bevolking en een tweede generatie van intellectuelen en ondernemers.”

Starre houding

“Intellectuelen die zich belemmerd voelen door de starre houding van de prominenten binnen partij, die nog leven in de sfeer van een positie voor de Hindoestaan te moeten veroveren, laten steeds meer van zich horen. Nu bepaalde doelen zijn verwezenlijkt en positie is veroverd treden er andere doelen op de voorgrond.”

Oriëntatie op het eigene

“Bij jongeren zien wij een oriëntatie op het eigene. Het is meer intellectueel en filosofisch van aard. Het gaat typisch over het leven en de voorouders.”

Tegenwerking

“Aan de andere kant zijn er processen aan de gang die niet kunnen worden tegengehouden. Ondanks de innerlijke drang naar behoud van het eigene hebben de Hindoestanen zich grotendeels verwesterd.”

Apartheidspolitiek

“De apartheidspolitiek heeft de integratie van de bevolkingsgroepen achtergehouden. Koloniale geschiedschrijvers hebben het mannenoverschot onder de contractanten aangehaald. Ondanks een groot vrouwentekort op de plantages, hadden de mannen een geringe neiging om een verhouding aan te gaan met creoolse vrouwen. Gezegd moet worden, dat de creoolse vrouwen ook niet voor het oprapen lagen. Er bestond onder alle bevolkingsgroepen een mannenoverschot.”

Hindoeïsme

“De isolatie van de contractarbeiders in de districten heeft invloed gehad op de integratie, maar er is ook iets in de religie die hen ervan weerhoudt om ten volle op te gaan in deze. Het hindoeïsme gaat duizenden jaren terug toen de Ariërs en Draviden de streek bevolkten die vandaag bekend staat als India.”

Nawerking

Deze culturen kenden een op huidskleur gebaseerd kastensysteem. De donkere huidskleur wordt als minder gezien dan de lichtere huid. De omgang met de creool in Suriname werd bemoeilijkt door het kastensysteem. Deze is niet meer intact, maar het werkt nog na.

Wordt vervolgd.

HD

error: Kopiëren mag niet!